Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.aavas.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  

Aavas subsidieadvies
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (Ov)

Tel: 074 - 266 80 90
Email: info@aavas.nl

de juiste richting in subsidieadvies

europees sociaal fonds

In de ESF periode 2014-2020 wordt er in totaal € 420 mln. beschikbaar gesteld aan projecten voor die zich richten op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie is onderverdeeld naar de volgende categorieën:

 • Actieve Inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
 • Duurzame inzetbaarheid van werkenden
 • Geïntegreerde gebiedsontwikkeling

Doelgroep

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de aanvrager maakt voor de begeleiding, opleiding en training van de deelnemers. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
 • Jongeren t/m 27 jaar
 • 50-plussers met een uitkering
 • Personen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben
 • Niet-uitkeringsontvangers
 • Arbeidsbelemmerden
 • Vluchtelingen (statushouders)

Aanvrager en aanvraagtijdvak

De subsidie kan worden aangevraagd door de onderstaande partijen:

 • De 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s
 • PRO/VSO scholen (per arbeidsmarktregio gezamenlijk via de centrumgemeente)
 • UWV
 • Bedrijven (alleen categorie duurzame inzetbaarheid)

Per categorie wordt een aanvraagtijdvak opengesteld. De informatie over de meest recente aanvraagtijdvakken vindt u op de pagina per categorie.

Uitvoering en controle

Het Agentschap SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Wat kan Aavas subsidieadvies voor u betekenen?

 • De gehele administratie van het subsidietraject (van aanvraag tot eindbeschikking) verzorgen
 • Het adviseren en begeleiden van de (centrum)gemeente(n) in de AMR
 • De begeleiding bij aanbestedingsprocedures
 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met de centrumgemeente en overige participerende partijen
 • Het opstellen van managementrapportages
 • Het opstellen van voortgangs- en realisatieoverzichten
 • Het begeleiden bij de uitvoering van de vereenvoudigde caseload systematiek (VCV-methode), waardoor u aanzienlijk minder administratie hoeft bij te houden
 • Aavas vertaalt de lesroosters van scholen naar een ESF proof addendum, waarbij wij het optimale rendement halen uit de subsidiabele activiteiten
 • Het begeleiden van de (eind)controle door het Agentschap SZW

Waarom kiest u voor Aavas ?

 • Aavas begeleidt meer dan 120 scholen en verschillende gemeenten uit de 35 arbeidsmarktregio’s
 • Alle door Aavas verzorgde subsidieaanvragen van 2014-2016 zijn voor 100% gerealiseerd (na controle)

Regelgeving

De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Europees Sociaal Fonds, neem dan contact op met Robert Vreijsen via 074 - 266 80 90 of mail naar rvreijsen@aavas.nl