Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.aavas.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  

Aavas subsidieadvies
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (Ov)

Tel: 074 - 266 80 90
Email: info@aavas.nl

de juiste richting in subsidieadvies

Nieuws

Nieuwe ronde Duurzame Inzetbaarheid

 >>>
Gepubliceerd op: 14-07-2017


12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

 >>>
Gepubliceerd op: 07-07-2017


Extra impuls voor internationalisering MBO onderwijs

Komende 2 jaar € 300.000 euro beschikbaar om internationalisering te verbreden en te verdiepen. >>>
Gepubliceerd op: 06-07-2017


Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo gepubliceerd

 >>>
Gepubliceerd op: 06-07-2017


Subsidie voor omscholing tot basisschoolleraar.

 >>>
Gepubliceerd op: 03-07-2017


Budgetverhoging Regionaal investeringsfonds

 >>>
Gepubliceerd op: 20-06-2017


Doorstroomprogramma's VMBO

 >>>
Gepubliceerd op: 15-06-2017


Internationalisering primair en voortgezet onderwijs

 >>>
Gepubliceerd op: 02-06-2017


Aavas subsidiewijzer 2e kwartaal 2017

 >>>
Gepubliceerd op: 19-04-2017


www.123praktijkleren.nl

 >>>
Gepubliceerd op: 07-04-2017


Praktijkleren

De regeling >>>
Gepubliceerd op: 06-04-2017


Extern advies verduurzaming scholen

Subsidie voor het inwinnen van extern advies voor een duurzamer en energiezuinigere school in het primair of voortgezet onderwijs >>>
Gepubliceerd op: 03-04-2017


Regeling 50 plussers

3 miljoen beschikbaar voor experiment in werkgelegenheid voor 50-plussers. >>>
Gepubliceerd op: 23-03-2017


Regeling Lerarenbeurzen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de subsidieregeling lerarenbeurs gepubliceerd. >>>
Gepubliceerd op: 14-03-2017


Cultuureducatie in VMBO en Praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs (CEVPFCP) gepubliceerd. >>>
Gepubliceerd op: 07-03-2017


Regionaal investeringsfonds MBO met jaar verlengd

 >>>
Gepubliceerd op: 17-02-2017


Openstelling Subsidieregeling AMIF en ISF

Wijziging en openstelling van Subsidieregeling AMIF en ISF >>>
Gepubliceerd op: 17-02-2017


Praktijkleren uitgebreid naar PrO / VSO

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid >>>
Gepubliceerd op: 08-02-2017


Regeling lente- en zomerscholen VO 2017

Om zittenblijven in het VO terug te dringen stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het kader van het Sectorakkoord VO, in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverstrekking aan lente – en zomerscholen. >>>
Gepubliceerd op: 12-01-2017


Sectorplan Twente

Het Twentse sectorplan is gericht op bedrijven die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Via dit plan is 6,9 miljoen euro subsidie gereserveerd als belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente. Het doel is om bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures te helpen deze in te vullen. Het Sectorplan Twente biedt een subsidie op de opleidingskosten om nieuwe medewerkers op te leiden zodat deze de openstaande functies kunnen invullen.  >>>
Gepubliceerd op: 10-01-2017


Regeling bekostiging vluchtelingenkinderen

Regeling voor bekostiging van het tweede onderwijsjaar aan vluchtelingenkinderen >>>
Gepubliceerd op: 12-12-2016


Ruim €40 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven

Voor de subsidie regionaal investeringsfonds mbo krijgen 16 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland ruim €40 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Hiermee krijgen de mbo-scholen meer gelegenheid om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven.  >>>
Gepubliceerd op: 24-10-2016


Registratie voor Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 27 september is het mogelijk om te registreren als subsidieaanvrager voor de ESF regeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. >>>
Gepubliceerd op: 04-10-2016


Werkexploratie vergroot kans op werk

Het opdoen van praktijkervaring (‘werkexploratie’) leidt tot een grotere kans op het vinden van werk. Werkexploratie biedt jongeren een beter perspectief op beroepsmogelijkheden en vermindert vooroordelen over beroepssectoren. >>>
Gepubliceerd op: 08-09-2016


Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

Tijdvak Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen bekendEr is een nieuwe aanvraagperiode bekend gemaakt voor de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen. >>>
Gepubliceerd op: 08-09-2016


Aavas subsidiekaart 3e kwartaal 2016

De Aavas subsidiekaart van het 3e kwartaal staat online. Op één duidelijk overzicht een greep uit de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met onze subsidieadviseurs via 074-2668090. >>>
Gepubliceerd op: 17-07-2016


Regeling duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Subsidie voor gezonde werknemer dit jaar ook voor O&O-fonds >>>
Gepubliceerd op: 11-07-2016


Lerarenontwikkelfond

Budget voor LerarenOntwikkelFonds 2016-2017 bekendgemaakt >>>
Gepubliceerd op: 11-07-2016


Participatiewet en Wet banenafspraak

Aanbieden beschut werk aan mensen met beperking straks wettelijk verplicht​ >>>
Gepubliceerd op: 11-07-2016


Leerlingen speciaal en praktijkonderwijs volgden EU-arbeidsmarkttraject

In 2014 en 2015 namen in Nederland 93.560 mensen deel aan een door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd arbeidsmarktproject. Ruim twee derde van de projecten met ESF-subsidie loopt via gemeenten, de overige via het onderwijs. >>>
Gepubliceerd op: 29-06-2016


Bijeenkomst PRO/VSO, UWV en gemeenten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, en verandert er veel voor de aansluiting tussen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (PrO/VSO) enerzijds en UWV en gemeenten (WWB en WSW) anderzijds. De Programmaraad, waarin VNG, Cedris, Divosa en UWV samenwerken, ondersteunt de arbeidsmarktregio’s onder andere bij het ontsluiten van de schoolse netwerken.  >>>
Gepubliceerd op: 03-06-2016


Erasmus+ programma 2014-2020

De Erasmus-uitwisseling: Europa’s geheime wapen tegen eurosceptici >>>
Gepubliceerd op: 27-05-2016


€ 43,5 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven

17 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. >>>
Gepubliceerd op: 25-05-2016


Subsidie omscholing werkzoekenden

Werkzoekenden kunnen in het komende anderhalf jaar subsidie aanvragen als zij zich willen laten scholen voor een kansrijk beroep. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Werkgevers kunnen hierdoor mogelijk besparen op scholingskosten. >>>
Gepubliceerd op: 20-05-2016


Subsidieregeling Praktijkleren voor PRO en VSO?

De Subsidieregeling Praktijkleren komt mogelijk beschikbaar voor PRO en VSO scholen! >>>
Gepubliceerd op: 18-05-2016


Wijziging Subsidieregeling VIOS PO en VO

Met deze regelgevingwijziging verlengt de Minister de Subsidieregeling VIOS PO en VO met een jaar tot 1 januari 2018. >>>
Gepubliceerd op: 16-05-2016


Akkoord voor CAO PO

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben woensdag 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. >>>
Gepubliceerd op: 29-04-2016


Arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

In de tweede helft van 2015 heeft Regioplan met subsidie van het UWV de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het regulier en speciaal onderwijs onderzocht.  >>>
Gepubliceerd op: 26-04-2016


Lerarenontwikkelfonds

Lerarenregister wordt wettelijk verankerd >>>
Gepubliceerd op: 25-04-2016


ESF Subsidieplafonds 2016

De nieuwe ESF subsidieplafonds zijn door het Agentschap SZW bekend gemaakt! >>>
Gepubliceerd op: 23-04-2016


Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk

27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan.  >>>
Gepubliceerd op: 18-04-2016


Wijziging ESF Subsidieregeling

Medio 2016 lopen de projecten uit de eerste tranche van de nieuwe ESF regeling af. Gelet op de start van de tweede tranche wordt de Subsidieregeling op een aantal onderdelen aangevuld/gewijzigd, waarbij onder meer ook de nieuwe subsidieplafonds bekend worden gemaakt. >>>
Gepubliceerd op: 09-04-2016


Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. >>>
Gepubliceerd op: 07-04-2016


Actieve Inclusie - SITS

Het ESF-thema Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie. >>>
Gepubliceerd op: 31-03-2016


Herziene versie HPA ESF 2014-2020

De Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2014 – 2020 (HPA) is aangepast om aan te sluiten bij de (gewijzigde) Subsidieregeling ESF 2014-2020. >>>
Gepubliceerd op: 18-02-2016


Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

Gemeenten kunnen sinds april gebruikmaken van de subsidieregeling Ernstige scholingsbelemmeringen (ESB). Deze regeling geldt vanaf die datum namelijk ook voor jongeren die onder de Participatiewet vallen.  >>>