Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.aavas.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  

Aavas subsidieadvies
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (Ov)

Tel: 074 - 266 80 90
Email: info@aavas.nl

de juiste richting in subsidieadvies

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

Nieuw aanvraagtijdvak voor Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Onderwijs & Ontwikkelfondsen en door samenwerkingsverbanden van sociale partners. Plannen die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden, behoren tot de activiteiten die voor financiering in aanmerking komen.

“Het is heel belangrijk dat mensen met plezier en gezond blijven werken. Daar investeren we graag in”, zegt Klijnsma.

Duurzaam inzetbaar

Mensen werken steeds langer door en daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties en mensen. Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen plezier houden in hun werk, hun vaardigheden ontwikkelen en gezond blijven?

Aanvragers gaan hiermee aan de slag door projecten gericht op intersectorale mobiliteit, het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en het versterken van de leercultuur en vitaliteit op de werkplek. Werkgevers en werknemers investeren op die manier samen in mensen. Zij kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs enzovoorts.  Sociale partners en O&O-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan bewustwording en het bereiken van zoveel mogelijk werknemers.

12,5 miljoen euro beschikbaar

Er is in totaal 12,5 miljoen euro beschikbaar in de nieuwe periode, vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 2017, 17.00 uur.

De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van cofinanciering.