Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.aavas.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  

Aavas subsidieadvies
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (Ov)

Tel: 074 - 266 80 90
Email: info@aavas.nl

de juiste richting in subsidieadvies

Praktijkleren

De regeling

Met de regeling Praktijkleren wordt getracht leerlingen, studenten, en promovendi aan een stageplek of leerwerkplek te helpen. Aan genoeg praktijkleerplaatsen is vaak een gebrek en het kost veel tijd om alle leerlingen aan de benodigde plek te helpen. Deze regeling zorg voor een stimulatie bij erkende leerbedrijven om leerplaatsen aan te beiden en tijdelijk de leerlingen in dienst te nemen.

Nu is er voor het schooljaar 2017/2018 ook de uitbreiding naar de PRO/VSO doelgroep, waardoor de regeling extra interessant wordt.

Doelstelling en doelgroep

Een regeling die tot doel heeft het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplekken. Op deze manier worden erkende leerbedrijven getriggerd om een student een stageplek/praktijkplek aan te bieden. De begeleidings- of loonkosten van de student worden met deze regeling vergoed.

Doelgroep bestaat uit:

  • Leerlingen van een PRO / VSO school (vanaf schooljaar 2017/2018)
  • Leerlingen aan een entree opleiding in het VMBO (vanaf schooljaar 2017/2018)
  • Leerlingen van een BBL opleiding in het MBO
  • Leerlingen aan een technische HBO opleiding
  • Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding

Aanvrager en Aanvraagtijdvak

Subsidie wordt verstrekt per studiejaar en na afloop van het betreffende studiejaar aangevraagd. Voor het schooljaar 2017/2018 loopt de aanvraagperiode van juni t/m 15 september 2018.

De erkende leerbedrijven die de praktijkplekken aanbieden zijn de aanvrager en de ontvanger van de subsidie.

Aanvraagcriteria

Het bedrijf is een erkend leerbedrijf

  • Er is een getekende praktijkleerovereenkomst tussen leerling, bedrijf en de school
  • Er ligt een bijgehouden aanwezigheidsregistratie
  • Er ligt een bijgehouden begeleidingsregistratie

Budget

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van de leerling.

Voor een leerling is het maximale subsidiebedrag vastgesteld op € 2.700,-. Afhankelijk van het aantal weken dat de leerling daadwerkelijk stage heeft gelopen wordt het totale bedrag per leerling berekend.