Nieuws

Prinsjesdag 2018, wat is het subsidienieuws?

24 september 2018

Het regent altijd cijfers op Prinsjesdag. Wat betekent dit op het gebied van subsidies? Hieronder een overzicht van het belangrijkste nieuws uit de Miljoenennota op subsidiegebied.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren wordt verlengd t/m 31 juli 2019. Er vindt echter wel een totale korting van € 19,5 miljoen plaats. De maximale subsidie per praktijkleerplek wordt verlaagd naar € 2.500 (was voorheen € 2.700). De subsidie Praktijkleren voor het schooljaar 2018-2019 kan eenvoudig aangevraagd worden via onze webapplicatie www.123praktijkleren.nl.

Kwetsbare jongeren

Het kabinet stelt € 25 miljoen extra beschikbaar voor de begeleiding van kwetsbare jongeren. Van deze € 25 miljoen is € 17 miljoen bedoeld voor de begeleiding van jongeren afkomstig van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs naar werk. De overige € 8 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor ondersteuning van jongeren die leven met schulden en armoede.

Overige kwetsbare groepen

Er komt meer geld beschikbaar voor het aan het werk helpen en houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Er komen subsidieregelingen voor onder andere de aanpak van ouderenwerkloosheid en beroepsziekten.

Onderwijsbegroting

De omvang van de onderwijsbegroting neemt toe: van € 36,1 miljard in 2018 tot € 38,5 miljard in 2019. Het primair onderwijs krijgt daarvan het grootste deel: € 11,3 miljard. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob (ChristenUnie) heeft echter niet meer geld vrijgemaakt voor onderwijzers dan hij in het regeerakkoord al beloofde: € 270 miljoen voor de verhoging van de salarissen en € 430 miljoen voor vermindering van de werkdruk (in 2019 nog € 237 miljoen).

Projecten ter bevordering van deelname aan sport en bewegen

De regering heeft ook in 2019 budget vrij gemaakt voor projecten die zich richten op het bevorderen van deelname aan sport en bewegen. Iedere inwoner moet de ruimte krijgen om op een verantwoorde manier te sporten en te bewegen. Sporten en bewegen is leuk en gezond en leert mensen om positief en met respect met elkaar om te gaan.

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden
  • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Innovatie

  • Meer budget voor de WBSO: de ondersteuningspercentages blijven hetzelfde. Het totale budget stijgt naar ruim € 1.205 miljoen in 2019.
  • Meer budget voor de MIT regeling: de MKB innovatieregeling Regio en Topsectoren biedt ondersteuning bij het opzetten van innovatieprojecten. Het totale budget stijgt naar ruim € 34,75 miljoen in 2019.
  • € 90,8 miljoen voor innovatie in de agrarische sector.
  • Meer budget voor cybersecurity: er komt budget beschikbaar voor versterking van de kennis en voor innovatie op het gebied van cybersecurity.
  • Daling aftrekpercentage Energie-investeringsaftrek.