Nieuws

Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertig+

10 januari 2019

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan, waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties er worden ondernomen om de mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Het aanvraagtijdvak staat open van 26 maart 2018 9:00 uur tot 10 januari 2020 17:00 uur.

Voor meer informatie klik hier.