Nieuws

Regeling Lente- en Zomerscholen VO

10 januari 2019

Ook dit jaar kan er weer subsidie aangevraagd voor de Lente- en Zomerscholen in het Voortgezet Onderwijs. Dit betreft een voorziening om leerlingen, die anders zouden blijven zitten, in de geldende mei- of zomervakantie in de gelegenheid te stellen om extra onderwijs te volgen. Deze extra ondersteuning heeft als doel om achterstanden weg te werken om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar.

  • Het aanvraagtijdvak is op 1 januari 2019 open gesteld en loopt t/m 8 maart 2019.
  • Er is in 2019 een bedrag beschikbaar van € 8.750.000.
  • Het beschikbare bedrag per leerling bedraagt € 450.
  • Aanvragen kunnen door de uitvoerende school ingediend worden met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier.
  • Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt voorrang verleend aan subsidieaanvragen van scholen die in 2018 ook subsidie hebben ontvangen.
  • Alle kosten die nodig zijn om een lente- / zomerschool op te starten (personeel, materiaal, gebouw) zijn subsidiabel.
  • Scholen kunnen hierbij kiezen om externe docenten in te huren of om de organisatie gedeeltelijk of volledig uit te besteden aan een externe partij.

Neem contact op met onze adviseurs mocht u nadere informatie willen of ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag.