Nieuws

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

30 april 2019

Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde leerlingen PO en VO gepubliceerd. De regeling is bedoeld voor extra ondersteuning van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Van 1 januari t/m 31 maart 2019 was het mogelijk om door de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanvraag in te dienen. Er zijn in totaal 138 aanvragen voor subsidie ingediend.

In overleg met de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband waar uw school onder valt kunt u kijken of u voor deze extra ondersteuning in aanmerking komt. Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling neem dan contact met ons op.