Nieuws

5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

30 augustus 2019

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor het versoepelen van de overgang van leerlingen van vmbo naar havo of naar mbo. De programma’s moeten leiden tot meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de leerlingen. Het programma is bedoeld voor leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs (mbo/havo). Men wil leerlingen die vanuit sociaaleconomische achtergrond een achterstand opgelopen hebben extra ondersteunen om de overstap voor hen makkelijker te maken.

De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging in afstemming met één of meer ROC’s, AOC’s, vakinstellingen of havoscholen. Bij een aanvraag wordt subsidie aangevraagd voor twee overstapmomenten. Een aanvraag voor 2019 indienen is mogelijk tot en met 30 september 2019. Het gaat dan om de overstapmomenten van de leerlingen voor 2020-2021 en 2021-2022.

Klik hier voor de voorwaarden en de dienstverlening van Aavas.