Nieuws

7 Miljoen beschikbaar voor kansengelijkheid in het onderwijs

15 augustus 2019

In het Nederlandse onderwijssysteem blijkt herhaaldelijk dat leerlingen van verschillende achtergronden verschillende kansen hebben in het onderwijs. Dit vraagt om een concrete aanpak van kansenongelijkheid. Het Ministerie van OCenW ontwikkelt beleidsmaatregelen om kansenongelijkheid te verminderen. Met onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om concrete initiatieven op te zetten.

Vanuit de nieuwe regeling Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs wordt subsidie verstrekt voor interventies gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Dit betreft concrete projecten op lokaal of regionaal niveau, uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Een eerste voorwaarde is dat dat de onderwijsinstelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de eigen gemeente. Hierin zijn de te subsidiëren interventies opgenomen. De interventie moet worden uitgevoerd voor 31 december 2021.

Voorbeelden van interventies zijn:

  • een training voor docenten in het basisonderwijs over de onderwijsinstelling-advisering
  • het ontwikkelen en testen van een vernieuwing in het onderwijsconcept van een onderwijsinstelling gericht op het bevorderen van gelijke kansen
  • activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van lager opgeleide ouders bij de onderwijsinstellingcarrière van hun kinderen, bijvoorbeeld via coaching, taalondersteuning of oudergesprekken aan huis
  • extra activiteiten gericht op de loopbaanoriëntatie van scholieren en studenten met lager opgeleide ouders
  • activiteiten gericht op het motiveren en coachen van scholieren door middel van sport, cultuur en techniek

Er is in totaal € 7 miljoen beschikbaar, waarvan voor 2019 € 3.920.000 en voor 2020 € 3.080.000. Per aanvraag geldt een subsidiebedrag van maximaal € 140.000. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Het aanvraagtijdvak voor 2019 is geopend tot 15 oktober 2019 (12:00 uur). Voor 2020 geldt een indieningsperiode van 1 januari tot 15 oktober 2020 (12:00 uur). De subsidie wordt toegekend in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare bedrag is uitgeput. Het moment van binnenkomst van de volledige en juiste aanvraag is leidend.