Nieuws

Aanvraagtijdvak doorstroomprogramma PO-VO geopend

09 april 2019

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren.

Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs. De subsidie kan tussen 1 maart 2019 en 31 mei 2019 worden aangevraagd door een bevoegd gezag van een deelnemende school.

Wilt u meer weten over de regeling en de ondersteuning die Aavas kan bieden kijk dan hier.