Nieuws

Aanvullende bekostiging Technisch Onderwijs voor VSO scholen

09 april 2019

Het kabinet stelt middelen ter beschikking voor Versterking van het Techniekonderwijs in het vmbo. Ook het technisch vmbo-onderwijs binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is van belang en kan dus subsidie aanvragen!

Vanaf 1 april 2019 tot 1 mei 2019 kunnen VSO-scholen subsidie aanvragen voor leerlingen in de bovenbouw van de Basis- en Kadergerichte leerwegen en de Gemengde Leerweg in de onderstaande technische profielen:

  • PIE, Produceren, installeren en energie
  • BWI, Bouwen, wonen en interieur
  • M&T, Mobiliteit & Transport
  • MaT, Maritiem en Techniek
  • MVI, Media, vormgeving en ict

Er zijn bedragen beschikbaar voor de investering in het techniekaanbod en voor de planvorming, de bedragen zijn als volgt:

Middelen voor investeringen in techniekaanbod

  • Per leerling ingeschreven op 1-10-2017 ontvangt de school € 1.545 voor BB of KB en de helft hiervan voor GL
  • Per leerling ingeschreven op 1-10-2018 ontvangt de school € 2.650 voor BB of KB en de helft hiervan voor GL

Middelen voor planvorming

  • Per leerling ingeschreven op 1-10-2017 ontvangt de school € 17 voor BB of KB en de helft hiervan voor GL
  • Per leerling ingeschreven op 1-10-2018 ontvangt de school € 34 voor BB of KB en de helft hiervan voor GL

De aanvullende middelen ontvangen de VSO-scholen niet automatisch van DUO. Tussen 1 april 2019 en 1 mei 2019 kan bij DUO een aanvraag worden ingediend. Mocht u gebruik willen maken van onze ondersteuning bij het doen van een aanvraag voor aanvullende bekostiging voor 2018 en 2019. Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij lichten u graag in over onze dienstverlening.

Technieksubsidie 2020-2023

Voor de periode daarna (2020-2023) kunnen VSO scholen, net als het reguliere vmbo, via een regionale subsidieaanvraag middelen ontvangen voor het versterken van het techniekonderwijs. Daarvoor moeten VSO-scholen met leerlingen op het technisch vmbo zich aansluiten bij de aanvragers in hun regio (zie hier voor een overzicht van de techniekregio’s).