Nieuws

Armoede in Nederland - Fondsen voor gezinnen in armoede

24 augustus 2019

Er is armoede in Nederland: cijfers liegen niet, 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede, 29 duizend kinderen in Nederland gaan dagelijks zonder ontbijt naar school, 37 duizend kinderen kunnen hun verjaardag nooit vieren.

Voor diegenen die eigenlijk niet eens in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien én daarnaast in de problemen raken door omstandigheden zijn er initiatieven die hulp bieden. Zonder enige vorm van hulp zouden zij compleet vastlopen of nog dieper in de put raken, zowel emotioneel als financieel. Dat moet niet kunnen in Nederland. Daarom lichten we hieronder zes fondsen uit voor gezinnen in armoede situaties.

Nationaal Hulp Fonds
Stichting Nationaal Hulp Fonds (SNHF) begint met steunen waar het sociale vangnet tekort schiet. SNHF heeft zich ten doel gesteld, om daar waar nodig, directe en indirecte hulp te bieden aan Nederlanders in (financiële) nood, verkerend in armoedige situaties. De stichting verleent directe hulp aan schrijnende gevallen in de Nederlandse samenleving. Hiervoor werken zij nauw samen met tal van betrokkenen, vrijwilligers en bedrijven. Daar waar de problemen ontstaan, zijn het vaak schuldhulpverleners en bewindvoerders die aan de bel trekken bij SNHF. Hulpvragen worden vervolgens beantwoord dankzij de inzet van vrijwilligers, de donaties van particulieren en bedrijven.

LINDA Foundation
De LINDA Foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen met zoveel mogelijk donateurs wil de foundation meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben. De LINDA Foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Dat doen ze in de vorm van een pakket bonnen waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen krijgen en een feestelijke outfit kunnen dragen tijdens de kerstviering.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden: Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal), Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen), Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding), Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie).

Stichting van Schulden naar Kansen
Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sterk voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. Met als doel: armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland binnen 5 jaar terug te dringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers. De stichting is o.a. actief in de steden Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle.

Stichting Bladt Charity
Het fonds BLADT Charity is opgericht door de familie Bladt en steunt projecten die iets nieuws en extra’s betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben. Het doel van de stichting is het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren. Het liefst steunen zij kleine projecten die (met een relatief bescheiden financiële bijdrage) een verhoudingsgewijs grote groep mensen ‘blij maken’. Op die manier worden zoveel mogelijk nieuwe, aansprekende initiatieven geholpen.

Leergeld
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Via 106 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 73% van alle Nederlandse gemeenten, biedt Leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.