Nieuws

Bekostiging Nieuwkomers

09 oktober 2018

Alle ISK’s en reguliere VO-scholen kunnen de extra bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. Op de peildatum 1 oktober 2018 geldt alleen categorie 1, korter dan 2 jaar in Nederland. Deadline voor het aanvragen bij DUO is 15 oktober!

Meer informatie vindt u op de LOWAN website https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/financiering/ocwduo