Nieuws

Budget in 2019 voor Erasmus+ in Nederland

10 april 2019

De Europese Commissie heeft het budget voor Erasmus+ in 2019 van € 2,6 miljard naar bijna € 3,3 miljard gebracht.

Het Erasmus+ programma:

  • biedt jongeren, studenten, docenten en professionals de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.
  • ondersteunt organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Het programma helpt dus óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren.

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa. Nederland heeft een (deel) budget van € 74 te besteden aan mobiliteit en andere projecten. Dit betekent voor de sectoren in Nederland:

Sector Key Action Verdeling 2019
Primair- en voortgezet onderwijs KA1  €                 3.223.863
KA2  €               10.676.683
Totaal  €               13.900.546
Middelbaar beroepsonderwijs KA1  €               14.831.058
KA2  €                 3.424.668
Totaal  €               18.255.726
Hoger Onderwijs KA1  €               29.716.168
KA2  €                 3.453.367
Totaal  €               33.169.535
Volwasseneneducatie KA1  €                     559.847
KA2  €                 3.937.262
Totaal  €                 4.497.109
Jeugd KA1  €                 2.858.724
KA2  €                 1.443.101
KA3  €                     227.015
Totaal  €                 4.528.840
Totaal  €               74.351.756

 

Er kan binnen Erasmus+ voor verschillende projecten en activiteiten subsidie worden aangevraagd. Deze projecten activiteiten moeten binnen bepaalde thema’s of ‘Key Actions’ vallen:

  • KA1: Individuele leermobiliteit voor kennisvergroting
  • KA2: Strategische partnerschappen
  • KA3: Beleidsondersteuning

Meer informatie over deze regeling vindt u hier.