Nieuws

Nieuwsbericht: Subsidie doorstroomprogramma PO-VO

Subsidie doorstroomprogramma PO-VO

20-03-2018

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor projecten die dienen als stimulans om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het bevorderen van een soepele doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso en pro

Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso en pro

23-02-2018

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en te verankeren in het curriculum van de school. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de € 10.000 en € 50.000 euro voor beschikbaar.

Lees bericht