Nieuws

Nieuwsbericht: Extra impuls om mensen met een beperking aan het werk te helpen

Extra impuls om mensen met een beperking aan het werk te helpen

14 februari 2020

Staatssecretaris Tamara van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen.

Er komt een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Update ESF+ regeling 2021-2027

Update ESF+ regeling 2021-2027

22 januari 2020

In 2021 gaat er een nieuwe programmeringsperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmeringsperiode loopt over de jaren 2021-2027. In dit nieuwsbericht wordt de voortgang geschetst.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Deadlines Erasmus+ in 2020

Deadlines Erasmus+ in 2020

22 januari 2020

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan de innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. We hebben de deadlines voor u op een rij gezet.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Terugblik Praktijkleren 2018-2019

Terugblik Praktijkleren 2018-2019

22 januari 2020

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiair. De werkgever vraagt na afloop van een schooljaar de subsidie aan. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. In december 2019 zijn de beschikkingen over de aanvragen voor schooljaar 2018-2019 verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees bericht
Nieuwsbericht: Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

20 december 2019

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) heeft als  doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Er is maximaal € 25.000 subsidie per jaar beschikbaar voor MKB bedrijven. Aanvragen kunnen van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 worden ingediend en dienen vergezeld te zijn van een activiteitenplan en een begroting.

Lees bericht
Nieuwsbericht: ESF+ programma 2021-2027

ESF+ programma 2021-2027

24 oktober 2019

In 2021 gaat de nieuwe programmaperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmaperiode loopt over de jaren 2021-2027. De contouren van het programma worden langzaam aan duidelijk.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Meer STO budget voor 2019

Meer STO budget voor 2019

04 oktober 2019

De bedragen in het kader van Sterk Techniekonderwijs voor 2019 worden opgehoogd in verband met loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen van 1 oktober 2018.

Lees bericht
Nieuwsbericht: 5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

30 augustus 2019

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor het versoepelen van de overgang van leerlingen van vmbo naar havo of naar mbo. In het kalenderjaar 2019 is totaal € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Hiervan wordt 70% beschikbaar gesteld voor de doorstroom vmbo-mbo en 30% voor vmbo-havo. Aanvragen is nog mogelijk tot en met 30 september 2019.

Lees bericht