Nieuws

Nieuwsbericht: Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

20 december 2019

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) heeft als  doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Er is maximaal € 25.000 subsidie per jaar beschikbaar voor MKB bedrijven. Aanvragen kunnen van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 worden ingediend en dienen vergezeld te zijn van een activiteitenplan en een begroting.

Lees bericht
Nieuwsbericht: ESF+ programma 2021-2027

ESF+ programma 2021-2027

24 oktober 2019

In 2021 gaat de nieuwe programmaperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmaperiode loopt over de jaren 2021-2027. De contouren van het programma worden langzaam aan duidelijk.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Meer STO budget voor 2019

Meer STO budget voor 2019

04 oktober 2019

De bedragen in het kader van Sterk Techniekonderwijs voor 2019 worden opgehoogd in verband met loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen van 1 oktober 2018.

Lees bericht
Nieuwsbericht: 5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

30 augustus 2019

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor het versoepelen van de overgang van leerlingen van vmbo naar havo of naar mbo. In het kalenderjaar 2019 is totaal € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Hiervan wordt 70% beschikbaar gesteld voor de doorstroom vmbo-mbo en 30% voor vmbo-havo. Aanvragen is nog mogelijk tot en met 30 september 2019.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

24 augustus 2019

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school.

Lees bericht
Nieuwsbericht: 7 Miljoen beschikbaar voor kansengelijkheid in het onderwijs

7 Miljoen beschikbaar voor kansengelijkheid in het onderwijs

15 augustus 2019

Vanuit de nieuwe regeling Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs wordt subsidie verstrekt voor interventies gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Dit betreft concrete projecten op lokaal of regionaal niveau, uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Lees bericht