Nieuws

Nieuwsbericht: Subsidie Impuls Baankansen PRO/VSO verlengd

Subsidie Impuls Baankansen PRO/VSO verlengd

02 april 2020

PRO en VSO scholen kunnen in de kalenderjaren 2019 en 2020 geen ESF subsidie meer aanvragen. Om deze periode te overbruggen is in 2019 eenmalig € 17 miljoen beschikbaar gesteld om de activiteiten die vanuit ESF middelen gefinancierd werden te continueren. Vanwege het succes wordt nogmaals € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld om de gehele periode te kunnen overbruggen.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Gevolgen Corona virus

Gevolgen Corona virus

19 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld in zijn greep. De maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen zijn ingrijpend voor de hele samenleving, dus ook voor het bedrijfsleven, het onderwijs en overheidsorganisaties. Aavas doet er alles aan om haar dienstverlening zo optimaal als mogelijk te blijven leveren.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Gebruik van digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld

Gebruik van digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld

19 maart 2020

Nagenoeg alle scholieren en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen stellen kosteloos licenties, als aanvulling op de gebruikte lesmethode, beschikbaar om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

Subsidie voor investeren in Leven Lang Ontwikkelen - SLIM Subsidie

16 maart 2020

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) heeft als  doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Er is maximaal € 25.000 subsidie per jaar beschikbaar voor MKB bedrijven. Aanvragen kunnen van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 worden ingediend en dienen vergezeld te zijn van een activiteitenplan en een begroting.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Extra impuls om mensen met een beperking aan het werk te helpen

Extra impuls om mensen met een beperking aan het werk te helpen

14 februari 2020

Staatssecretaris Tamara van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen.

Er komt een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Update ESF+ regeling 2021-2027

Update ESF+ regeling 2021-2027

22 januari 2020

In 2021 gaat er een nieuwe programmeringsperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmeringsperiode loopt over de jaren 2021-2027. In dit nieuwsbericht wordt de voortgang geschetst.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Deadlines Erasmus+ in 2020

Deadlines Erasmus+ in 2020

22 januari 2020

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan de innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. We hebben de deadlines voor u op een rij gezet.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Terugblik Praktijkleren 2018-2019

Terugblik Praktijkleren 2018-2019

22 januari 2020

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiair. De werkgever vraagt na afloop van een schooljaar de subsidie aan. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. In december 2019 zijn de beschikkingen over de aanvragen voor schooljaar 2018-2019 verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees bericht
Nieuwsbericht: ESF+ programma 2021-2027

ESF+ programma 2021-2027

24 oktober 2019

In 2021 gaat de nieuwe programmaperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze programmaperiode loopt over de jaren 2021-2027. De contouren van het programma worden langzaam aan duidelijk.

Lees bericht