Nieuws

Nieuwsbericht: Meer STO budget voor 2019

Meer STO budget voor 2019

04 oktober 2019

De bedragen in het kader van Sterk Techniekonderwijs voor 2019 worden opgehoogd in verband met loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen van 1 oktober 2018.

Lees bericht
Nieuwsbericht: 5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

5 Miljoen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's VMBO

30 augustus 2019

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor het versoepelen van de overgang van leerlingen van vmbo naar havo of naar mbo. In het kalenderjaar 2019 is totaal € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Hiervan wordt 70% beschikbaar gesteld voor de doorstroom vmbo-mbo en 30% voor vmbo-havo. Aanvragen is nog mogelijk tot en met 30 september 2019.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

24 augustus 2019

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school.

Lees bericht
Nieuwsbericht: 7 Miljoen beschikbaar voor kansengelijkheid in het onderwijs

7 Miljoen beschikbaar voor kansengelijkheid in het onderwijs

15 augustus 2019

Vanuit de nieuwe regeling Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs wordt subsidie verstrekt voor interventies gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Dit betreft concrete projecten op lokaal of regionaal niveau, uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Subsidieregeling Vakwedstrijden vmbo en mbo

Subsidieregeling Vakwedstrijden vmbo en mbo

15 augustus 2019

Subsidieregeling voor de organisatie van nationale vakwedstrijden in het VMBO en het MBO. Er zijn ook middelen beschikbaar voor de voorbereiding op en deelname aan internationale vakwedstrijden in het MBO.

Lees bericht
Nieuwsbericht: Subsidie voor Sociale Innovatie

Subsidie voor Sociale Innovatie

24 juli 2019

Overijsselse en Gelderse ondernemingen, onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de organisatie.

Lees bericht