Nieuws

Deadlines Erasmus+ in 2020

22 januari 2020

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan de innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het jaar 2020 is het laatste jaar van het huidige subsidieprogramma voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Organisaties die in 2020 activiteiten willen starten met het programma kunnen vanaf nu beginnen met de voorbereiding van hun subsidieaanvraag. De deadlines om één of meerderde Europese subsidies aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+ voor 2020 hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Actielijn

Doelgroep voor actielijn

Deadline

KA1 | Mobiliteit PO en VO, MBO, HO, VAVO, Jeugd & jongerenwerk 5 februari 2020, 12:00 uur
KA2 | Strategische partnerschappen | 1e ronde Jeugd & jongerenwerk 5 februari 2020, 12:00 uur
KA3 | Youth Dialogue | 1e ronde Jeugd & jongerenwerk 5 februari 2020, 12:00 uur
KA2 | Capaciteitsopbouw Jeugd & jongerenwerk 5 februari 2020, 17:00 uur
KA2 | Capaciteitsopbouw Hoger onderwijs 5 februari 2020, 17:00 uur
Erasmus Mundus – gezamenlijke mastertitels Hoger onderwijs 13 februari 2020, 17:00 uur
KA3 | Call for Centres of Vocational Excellence (CoVE) Middelbaar beroepsonderwijs 20 februari 2020, 12:00 uur
Jean Monnet-acties Hoger onderwijs 20 februari 2020, 17:00 uur
KA3 | Call for networks and partnerships for Adult Learning providers Volwasseneneducatie 25 februari 2020, 12:00 uur
KA2 | Europese Universiteiten Hoger onderwijs 26 februari 2020, 17:00 uur
KA2 | Kennisallianties Hoger onderwijs 26 februari 2020, 17:00 uur
KA2 | Sector Skills Allianties Middelbaar beroepsonderwijs 26 februari 2020, 17:00 uur
KA2 | Strategische partnerschappen PO en VO, MBO, HO, VAVO 24 maart 2020,12:00 uur
Sport | kleine samenwerkingspartnerschappen PO en VO, MBO, HO, VAVO, Jeugd & jongerenwerk 2 april 2020, 17:00 uur
Sport | samenwerkingspartnerschappen PO en VO, MBO, HO, VAVO, Jeugd & jongerenwerk 2 april 2020, 17:00 uur
Sport | EU sportevenementen zonder winstoogmerk PO en VO, MBO, HO, VAVO, Jeugd & jongerenwerk 2 april 2020, 17:00 uur
KA1 | Mobiliteit | 2e ronde Jeugd & jongerenwerk 30 april 2020, 12:00 uur
KA2 | Strategische partnerschappen | 2e ronde Jeugd & jongerenwerk 30 april 2020, 12:00 uur
KA3 | Youth Dialogue | 2e ronde Jeugd & jongerenwerk 30 april 2020, 12:00 uur
KA1 | Mobiliteit | 3e ronde Jeugd & jongerenwerk 1 oktober 2020, 12:00 uur
KA2 | Strategische partnerschappen | 3e ronde Jeugd & jongerenwerk 1 oktober 2020, 12:00 uur