Projectmanagement

Heeft u expertise nodig bij het juist uitvoeren en verantwoorden van uw project? Aavas heeft ervaren projectmanagers beschikbaar!

Projectmanagement

Bij grote regionale subsidieprojecten is projectmanagement essentieel voor een goede uitvoering en verantwoording van de subsidie. Bij projectmanagement gaat het altijd om het bereiken van een vooraf gesteld resultaat. De weg daar naartoe is nooit zonder hobbels. Veel van onze klanten zoeken steun bij het realiseren en managen van hun projecten. Aavas is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veld, de regels en de politieke processen, de verschillende partijen en hun belangen. De projectmanager van Aavas is aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en draagt zorg voor het inrichten en opzetten van de verschillende deelprojecten conform de vooraf bepaalde doelstellingen.

De voordelen van de projectmanager van Aavas?

  • De projectmanagers die wij inzetten zijn goede strategische spelers en werken graag zelf mee in het veld
  • De projectmanagers beschikken over expertise op het gebied van subsidies en financiën om uw projecten tot een succes te maken en om uw organisatie bij de projectuitvoering maximaal te ontlasten
  • De projectmanager heeft in beeld wat de status van uw projecten is
  • De projectmanager is een onpartijdige belangenbehartiger voor alle deelnemende organisaties binnen het project
  • De projectmanager heeft een enthousiasmerende en aanjagende rol in het proces
  • U krijgt de juiste managementinformatie afgestemd op uw behoeften