Verantwoording Subsidieproject

Een subsidiebeschikking… hoe nu verder?

De verantwoording van uw subsidie

Zodra uw organisatie een positieve beschikking heeft ontvangen kan er begonnen worden met de uitvoering van de projectactiviteiten. Voor de verantwoording van deze activiteiten moet er een projectadministratie worden ingericht. De projectkosten dienen op een juiste manier en volgens de spelregels van de subsidieverstrekker verantwoord worden. Aavas gaat samen met u kijken hoe de projectkosten op de juiste en meest effectieve manier verantwoord kunnen worden. De administratieve organisatie wordt ingericht en taken worden verdeeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse verantwoordingsmodellen die Aavas beschikbaar heeft. Bij de verantwoording van het subsidieproject kunnen wij u ondersteunen bij:

  • de inrichting van de administratieve organisatie
  • de administratieve vastlegging
  • het adviseren en instrueren van projectmedewerkers
  • het bijhouden van de projectvoortgang
  • het opstellen van realisatieoverzichten
  • de projectcoördinatie
  • het samenstellen van de inhoudelijke en financiële einddeclaratie
  • begeleiding bij eindcontroles

Heeft u al een subsidieaanvraag ingediend, maar lukt het u niet om de administratie op orde te krijgen?
Uiteraard kunnen wij u dan ook ondersteunen bij de verantwoording van het subsidieproject. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.