Subsidieadvies

Het subsidielandschap is divers en biedt kansen voor veel organisaties. De hoeveelheid subsidieregelingen in Nederland en Europa blijft toenemen. Het grote aantal regelingen zorgt voor goede mogelijkheden op extra financiering, maar maakt het subsidieverwervingsproces er niet eenvoudiger op.

Aavas verzorgt subsidieadvies voor regelingen die zich richten op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Wij voorzien u van advies over actuele regelingen, de veranderende subsidieregels en de eisen die gesteld worden aan het aanvragen van de subsidie. Wij begeleiden organisaties bij het verwervingsproces, waarbij Aavas als kennisleverancier en facilitator fungeert.

Onze kracht ligt in het samen met u verzorgen van de volledige subsidieaanvraag om de slagingskans op een positief besluit te vergroten. Het verschil tussen toekenning of afwijzing van een subsidie zit hem namelijk niet alleen in de kwaliteit van het project, maar voor een belangrijk deel ook in de kwaliteit van de aanvraag. Een project moet immers perfect aansluiten bij de doelstelling van de subsidieregeling. Wij begeleiden het volledige subsidieverwervingsproces. Van het allereerste begin tot en met de vaststelling en verantwoording van de subsidie.

Aavas heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van subsidieadvies. Onze subsidietechnische en inhoudelijke kennis van de regelingen, gecombineerd met ons grote netwerk stellen ons in staat om aanvragen op te stellen met de grootste kans op succes.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele subsidiemogelijkheden binnen uw branche? Dan is het subsidieabonnement van Aavas iets voor u!