Subsidie verantwoording

U heeft een subsidieaanvraag ingediend en ontvangt van de verstrekker een positieve beschikking. Weet u dat u vervolgens aan specifieke financiële en administratieve verplichtingen moet voldoen? Het succes van een project hangt samen met de kwaliteit van de gevoerde projectadministratie.

Subsidiespecialist

Bij Aavas werken specialisten die u begeleiden bij het opzetten en inrichten van deze administratie. Aavas neemt uw eigen administratie als uitgangspunt om deze ‘subsidieproof’ te maken. Uiteraard letten wij daarbij op de specifieke eisen en wetgeving van de betreffende subsidieregeling. Naast de administratieve verplichtingen moet u vaak rapporteren in de vorm van tussen- en eindrapportages en krijgt u aan het eind van het project te maken met controles en/of een audit over de uitvoering van uw project. U wilt uw administratie natuurlijk op orde hebben om aanspraak te maken op het volledige subsidiebedrag en het risico van terugbetaling of boetes te voorkomen. Aavas biedt u hierbij optimale ondersteuning. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Advies inrichting administratie

De subsidieverstrekker stelt veelal specifieke eisen aan de wijze waarop u de administratie moet verantwoorden. Deze sluiten niet altijd aan bij uw eigen administratieve organisatieproces. Aavas adviseert u over de op te nemen kosten en ondersteunt u bij het inrichten van het administratieve subsidieproject, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij uw eigen administratie.

Online subsidieapplicaties

Aavas heeft jarenlange ervaring met de aanvraag en verantwoording van subsidies. Om het voor de aanvrager zo makkelijk mogelijk te maken, gebruiken wij online applicaties voor de verantwoording van subsidieprojecten. Alle gegevens zijn altijd en overal beschikbaar in een beveiligde omgeving.

Verantwoording en rapportages

De meeste subsidies boven de € 25.000 moet u middels een tussen- en/of eindrapportage verantwoorden bij de subsidieverstrekker. Net zoals bij het aanvragen van subsidie krijgt u te maken met vastgestelde procedures, formulieren en deadlines. De einddeclaratie wordt vaak gecontroleerd door de subsidieverstrekker. Aavas begeleidt en ontzorgt u tijdens de controle. Om kostbare tijd te besparen kunt u het gehele proces van de verantwoording uitbesteden aan Aavas.

Audits overheden

De Auditdienst Rijk (ADR) of een Europese auditdienst komen voornamelijk op bezoek om grote Europese- en nationale subsidieprojecten te controleren. Een bezoek van deze auditdiensten vergt een gedegen voorbereiding, waarbij kennis van de regeling waarop de controle betrekking heeft essentieel is. Voorafgaand aan de controle kijken we samen met u naar de administratie. Tijdens en na het gesprek begeleidt Aavas u bij het beantwoorden van de vragen vanuit de auditdienst.