Verzorgen Subsidieaanvraag

De eerste en meest belangrijke stap naar een succesvol subsidieproject is het opstellen van een gedegen subsidieaanvraag.

De subsidieaanvraag

Bij het opstellen van een aanvraag adviseren wij u over de op te nemen projectactiviteiten en de financiële verantwoording hiervan. Een projectaanvraag bestaat meestal uit een inhoudelijk deel en financieel deel. In het inhoudelijke deel dient een omschrijving van de projectactiviteiten te worden gegeven. In het financiële deel wordt een opstelling van de te verwachten projectkosten en eventuele opbrengsten weergegeven. Door jarenlange ervaring en expertise weten de medewerkers van Aavas precies waar een subsidieverstrekker op let bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Bij het samenstellen van de aanvraag kunnen wij u ondersteunen bij:

  • de keuze van de op te nemen projectactiviteiten
  • het opstellen van het inhoudelijk projectplan
  • het opstellen van de projectbegroting
  • het indienen van de subsidieaanvraag