Nieuws

Diploma voor leerlingen Praktijkonderwijs

05 december 2018

Het kabinet gaat de wet aanpassen om het diploma voor leerlingen in het Praktijkonderwijs mogelijk te maken.
Praktijkscholen worden opgeroepen om schoolverlaters vanaf nu al een diploma te geven.
Het diploma geldt als erkenning en als bewijs van de inzet van de leerling, maar geeft geen recht op een vervolgopleiding.
Leerlingen willen laten zien wat ze kunnen en mogen trots zijn op wat ze hebben bereikt.
Er komt geen landelijk examen omdat de leerlingen allemaal “onderwijs op maat” krijgen.
Naast het diploma kan de praktijkschool een portfolio samenstellen, waarin de praktijkervaring van leerlingen wordt vastgelegd.

Minister Slob wil verder graag dat er meer leerlingen doorstromen vanuit het Praktijkonderwijs naar het VMBO.
In het schooljaar 2019-2020 start daarom een proef waarbij praktijkonderwijsleerlingen deels lessen gaan volgen op het VMBO.
Leerlingen kunnen zo aan het hogere niveau wennen en na 2 of 3 jaar doorstromen indien aangetoond wordt dat zij over het vereiste niveau beschikken.