Nieuws

Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

07-09-2016

Er is een nieuwe aanvraagperiode bekend gemaakt voor de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen.

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is er vandaag in de Staatcourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

Duurzaam inzetbaar

Het doel van de regeling is om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op minimaal één van de 4 thema’s in de regeling.
    • Bevorderen van gezond en veilig werken
    • Terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
    • Bevorderen van een leercultuur
    • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden.

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €13.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op  maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.