Nieuws

€ 25 miljoen extra voor kwetsbare jongeren

19 september 2018

De overheid heeft in november 2017 bekend gemaakt dat het ESF budget voor de subsidieperiode 2014-2020 vroegtijdig is uitgeput, waardoor er geen nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Voor de PRO & VSO scholen in Nederland betekent dit concreet dat de derde tranche 2017-2018 voor het laatst ESF projecten kunnen worden uitgevoerd. De nieuwe ESF programmaperiode start pas medio 2021, hierdoor zitten PRO & VSO scholen met een gat van drie schooljaren waarin zij geen ESF subsidie ontvangen voor arbeidsbemiddeling van de leerlingen.

Als gevolg hiervan hebben veel scholen via landelijke organisaties als LECSO, Sectorraad Praktijkonderwijs, de lokale en landelijke politiek hun zorgen hieromtrent geuit. Aan deze zorgen is gelukkig gehoor gegeven. Op voorspraak van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de overheid € 25 miljoen extra middelen gaat investeren in het aan een baan helpen van jongeren afkomstig van praktijk- en speciaal onderwijs én om armoede onder jongeren te bestrijden. Deze € 25 miljoen wordt als volgt verdeeld:

  • € 17 miljoen is beschikbaar voor praktijk- en speciaal onderwijs
  • € 4 miljoen is beschikbaar voor bestrijding van armoede onder kinderen
  • € 4 miljoen is beschikbaar voor de begeleiding van jongeren met schulden via organisaties als Schuldhulpmaatje en Humanitas

Hoe nu verder?

De € 17 miljoen voor praktijk- en speciaal onderwijs is bestemd voor arbeidsbemiddeling via (extra) inzet van stagebegeleiding en jobcoaching en komt beschikbaar voor het schooljaar 2018-2019. Het betreft nationaal geld als aanvulling op het reeds uitgeputte ESF budget, waarmee het ontstane gat van drie schooljaren iets wordt verkleind.

De beschikbare middelen worden volgens een (nog vast te stellen) verdeelsleutel toegekend aan de centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio. De centrumgemeente moet deze gelden beschikbaar stellen voor het toegekende doel, arbeidstoeleiding op praktijk- en speciaal onderwijs.

Op korte termijn volgt vanuit het Ministerie een brief aan de centrumgemeenten met een nadere toelichting op de budgetten, de inzet en de verantwoording van deze middelen. Via onze website (www.aavas.nl) houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.