Nieuws

Erasmus+ subsidie voor Partnerschappen in het Onderwijs

11 februari 2019

De kwaliteit van het onderwijs een boost geven door te leren van het buitenland? Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, biedt scholen en hun werknemers subsidies aan voor allerlei samenwerkingsprojecten.

Erasmus+ levert een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa en draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa. Zoveel mogelijk mensen wordt de kans geboden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het programma richt zich op individuele mobiliteit, strategische partnerschappen en beleidsondersteuning van organisaties. Hierbij kunt u denken aan samenwerken met onderwijsinstellingen in Europa over innovaties binnen het onderwijs, het volgen van nascholingscursussen in het buitenland of het uitwisselen van ideeën met buitenlandse partners.

Het onderdeel Strategische Partnerschappen is één van de meest kansrijke en interessantste activiteit van het programma. Doel is het realiseren van innovatie, nieuwe (onderwijs)methoden en uitwisseling van ervaringen. U kunt hierbij denken:

  • ontwikkelen en implementatie van innovatieve lesmethoden
  • samenwerking tussen organisaties op gebied van het onderwijs

Voorwaarde is dat de samenwerking dient te bestaan uit minimaal 3 organisaties uit drie verschillenden EU programmalanden. De subsidiebedragen kunnen oplopen tot maximaal €450.000 en de projectduur dient tussen de 2 en 3 jaar te liggen.

De eerstvolgende deadline voor aanvragen van deze activiteit is 21 maart 2019. Heeft u interesse in samenwerking met buitenlandse partners of hebt u al een idee voor een plan en samenwerking, maar weet u even niet goed hoe nu verder? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen u helpen met de te nemen stappen en ondersteuning bieden bij het schrijven van een gedegen projectaanvraag.