Nieuws

Geen loting ESF Duurzame Inzetbaarheid

30 april 2019

Er zal geen loting plaatsvinden voor de ingediende aanvragen ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen.

Alle ingediende aanvragen in het zesde aanvraagtijdvak worden in behandeling genomen. Dit (voorlopig) laatste aanvraagtijdvak stond opgesteld van 8 tot en met 12 april 2019. Binnen 18 weken na sluiting van het tijdvak zal een beslissing worden genomen over toekenning van de subsidie.

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen. De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen.

Aavas heeft verschillende partijen begeleidt bij het aanvragen van deze subsidie.