Nieuws

In Juni weer subsidie voor projecten Duurzame Inzetbaarheid

04 mei 2018

Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen

Eind juni start een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-subsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid willen werken. Organisaties kunnen per project maximaal € 12.500 ontvangen.

Aanvraagtijdvak

Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie moet ervoor zorgen dat werkgevers gestimuleerd worden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
Het eerste tijdvak is geopend vanaf 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018. De data van de andere 2 tijdvakken worden later bekend gemaakt. Op korte termijn verschijnt er een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in de Staatscourant. Voor elk tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. Maar een aanvrager kan maar van één aanvraagtijdvak gebruikmaken.

Hoger maximumsubsidiebedrag dan in eerdere tijdvakken

Als bij een tijdvak het subsidieplafond van € 15 miljoen bereikt wordt, zal Uitvoering Van Beleid (voormalige Agentschap SZW) loten om de volgorde vast te stellen waarin zij de ontvangen subsidieaanvragen afhandelt.
Let goed op dat uw aanvraag zorgvuldig wordt ingediend, want Uitvoering van Beleid neemt alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Aavas kan u helpen bij het zorgvuldig opstellen en verantwoorden van de subsidieaanvraag.
Per aanvraag is er maximaal € 12.500 beschikbaar.

Ook Duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren krijgt nieuw aanvraagtijdvak

Ook voor de andere variant van Duurzame inzetbaarheid: regio’s en sectoren komt een nieuw aanvraagtijdvak. In het najaar is er ook een aanvraagtijdvak voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten, die grootschalige projecten voor duurzame inzetbaarheid opzetten. Deze aanvraagperiode is geopend vanaf 1 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018. Het subsidieplafond bedraagt € 25 miljoen. Bij een samenwerkingsverband bedragen de subsidiabele kosten maximaal € 3 miljoen, waarvan 50% als subsidie te ontvangen is.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling of voor de regeling in oktober, mail of bel naar Aavas en wij helpen u om een goede en zorgvuldige aanvraag op te stellen.