Nieuws

Meer budget voor subsidieregeling internationalisering po en vo

11 februari 2019

Het subsidieplafond voor het schooljaar 2018-2019 voor de Subsidieregeling internationalisering po en vo is opgehoogd. Het nieuwe plafond bedraagt ruim € 1 miljoen. Het budget blijft compleet bestemd voor het onderdeel Internationaliserende onderwijsconcepten.

Met de Subsidieregeling Internationalisering po en vo kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra in de schooljaren 2017-2018 tot en met 2019-2020 subsidie ontvangen ter ondersteuning van de invoering en verdere ontwikkeling van internationalisering. De doelstelling iet het financieel begeleiden van de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het schoolbeleid. Hierbij kun je denken aan internationaliserende onderwijsconcepten, zoals vroeg vreemde talen onderwijs PO, tweetalig onderwijs VO, Europa als Leeromgeving op School of een soortgelijk internationaliserend onderwijsconcept in het schoolbeleid. Deze activiteiten zijn bij uitstek geschikt om scholen te bewegen om bewust te kiezen voor internationalisering en het integreren daarvan in een schooleigen visie en aanpak. Internationalisering moet niet gezien worden als een eenmalige activiteit, maar moet ten dienste staan van het curriculum.

Graag helpen wij u om de mogelijkheden op dit gebied te verkennen en de subsidievoorwaarden met u door te bespreken. Mocht u interesse hebben in deze regeling, neemt u dan gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden.