Nieuws

Ondersteuning voor onderwijsassistenten die de lerarenopleiding willen volgen

11 februari 2019

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs. Om te voorkomen dat de tekorten te hoog oplopen worden maatregelen genomen.

Onderdeel van deze maatregelen is deze regeling voor werkende onderwijsassistenten voor een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof bij het volgen van de opleiding tot leraar. De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

De subsidie bedraagt € 5.000,- per onderwijsassistent per jaar gedurende maximaal 4 jaren. Per bevoegd gezag wordt voor maximaal 3 onderwijsassistenten subsidie verstrekt. Voor de kalenderjaren 2019 en 2020 is elk € 1 miljoen beschikbaar.