Nieuws

Subsidieregeling Vakwedstrijden vmbo en mbo

15 augustus 2019

Jaarlijks worden in het vmbo en mbo nationale ‘vakwedstrijden‘ georganiseerd waarbij jongeren uitgedaagd worden om de beste in hun vakgebied te worden. Daarnaast doen de mbo-winnaars mee aan internationale wedstrijden. Middels deze regeling stelt het Ministerie van OC en W voor de periode 2020-2024 subsidie beschikbaar voor de organisatie van nationale vakwedstrijden in het VMBO, nationale vakwedstrijden in het MBO en voor de voorbereiding op en deelname aan internationale vakwedstrijden MBO.

Het doel is om het imago van het beroepsonderwijs te versterken en aan een breed publiek te laten zien wat vakgericht onderwijs en vakmanschap inhouden. Doelgroep van de regeling zijn organisaties die interesse hebben om ten minste één van de categorieën vakwedstrijden (nationaal VO, nationaal MBO of internationaal MBO) te organiseren en het vakgerichte beroepsonderwijs te promoten.

Voor onderstaande activiteiten kan voor een periode van 4 jaar subsidie aangevraagd worden:

  • Het organiseren van jaarlijkse, nationale vakwedstrijden voor het VMBO in Nederland (€ 680.000 per jaar beschikbaar)
  • Het organiseren van jaarlijkse, nationale vakwedstrijden voor het MBO in Nederland (€ 3.600.000 per jaar beschikbaar)
  • Het voorbereiden van deelnemers uit het MBO op internationale vakwedstrijden (€ 500.000 per jaar beschikbaar)

De subsidieaanvraag kan van 15 juli 2019 tot en met 15 oktober 2019 ingediend worden en dient een activiteitenplan en een gedetailleerde begroting te bevatten.