Nieuws

Regionaal Investeringsfonds (mbo) verlengd.

04-10-2017

Het Regionaal investeringsfonds mbo promoot de samenwerking tussen publieke en private organisaties en onderwijsinstellingen. Samenwerkingsverbanden worden opgezet om de opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Vooral sectoren waar er een schaarste is aan arbeidskrachten profiteren van deze subsidieregeling.

Dankzij het RIF zijn tussen 2014 en medio 2017 in het mbo 94 publiek-private samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en het ministerie van OCW hebben gezamenlijk € 272 miljoen geïnvesteerd.

Een groot voordeel van het fonds is, dat het veel ruimte biedt voor innovatieve samenwerking, zoals de nieuwe centra voor innovatief vakmanschap. Daarom wordt het fonds verlengd zoals eerder al is aangekondigd.

Voor het nieuwe jaar, 2018 is voor het fonds € 25 miljoen beschikbaar. De eerstvolgende aanvraagperiode is van 1 januari tot 31 januari 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijs Wiefferink via telefoonnummer 06-47319875

Klik hier voor meer informatie over het RIF of hier voor de folder.