Nieuws

Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

24 augustus 2019

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het ministerie van OC&W stelt geld beschikbaar voor schoolleiders met plannen voor onderwijsinnovatie op hun school. Het gaat hierbij om een persoonsgebonden beurs. De subsidie wordt verstrekt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfond (SIOF) biedt een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten en te implementeren. Een dergelijk fonds bestaat al voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Toegekende projecten aan schoolleiders VO
In 2018 en 2019 zijn er in totaal 23 aanvragen ter waarde van € 10.000 voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd. Daarnaast zijn er 12 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd die zich specifiek richten op de aanpak van het lerarentekort. Deze beurzen hebben een waarde van €15.000.

Aankondiging Schooleider innovatie ontwikkelfonds PO
Recent heeft het ministerie van OC en W in een nieuwsbrief aangekondigd dat er ook een Schoolleider innovatie ontwikkelfonds voor het Primair Onderwijs komt. Een schoolleider uit het PO kan een persoonsgebonden beurs gaan aanvragen van maximaal €30.000 met een looptijd van twee jaar. De subsidieoproep voor de SIOF-beurs komt binnenkort online op de website van NRO. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vervolgens vanaf 9 december 2019 tot uiterlijk 9 januari 2020 op de website van NRO worden ingediend. Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kan aan ongeveer 27 schoolleiders PO een SIOF-beurs worden toegekend. Omdat het om een pilot gaat, zullen deelnemers ook betrokken worden bij een monitoronderzoek. De komende tijd blijven wij u via de Aavas website informeren over het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds.