Nieuws

Sterk Techniekonderwijs: ook middelen voor VSO in de eerste fase

03 december 2018

De komende jaren komt er structureel veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio.
De overheid wil met gemiddeld €100 miljoen (per kalenderjaar) zorgen voor kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs op het vmbo in heel Nederland.
De doelstelling hierbij is een transitie naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod.
Dit alles omdat de vraag naar goed opgeleid technisch personeel toeneemt, leerlingenaantallen in verschillende delen van ons land teruglopen en scholen bij moeten blijven bij technische ontwikkelingen.

De financiering voor vso-leerlingen was in eerste instantie niet voorzien.
Door de minister is echter aangegeven dat ook voor de vso-scholen met een vmb-techniekprofiel aanvullende middelen voor 2018 beschikbaar komen.
De manier waarop deze worden toegekend is nog niet helemaal duidelijk maar toegezegd is dat de scholen in 2019 zowel de middelen voor 2018 als 2019 ontvangen.
Voor toekenning dienen de leerlingen wel op een juiste zogenoemde “elementencode” te staan ingeschreven.

Voor meer informatie over de regeling zie https://www.aavas.nl/subsidie-voor-versterking-techniekonderwijs-vmbo/ en www.sterktechniekonderwijs.nl.