Nieuws

Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso en pro

23 februari 2018

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en te verankeren in het curriculum van de school. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de € 10.000 en € 50.000 euro voor beschikbaar.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door het bestuur van een school voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs.

Wanneer kan de aanvraag worden ingediend?

Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • 2018: 5 maart t/m 26 oktober
  • 2019: 7 januari t/m 1 november
  • 2020: 6 januari t/m 30 oktober

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een project waardoor jouw school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de verankering van cultuureducatie op de school. De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling staat hierbij centraal.

Welke kosten zijn subsdiabel?

Alleen direct aan het project gerelateerde kosten komen in aanmerking voor subsidie. Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste 50% van de totale projectkosten. Projectkosten zijn bijvoorbeeld:

  • Personeelskosten (inzet van artistiek en organisatorisch personeel)
  • Additionele huurkosten voor een repetitieruimte of podiumvoorzieningen
  • Materiële kosten tot maximaal 10% (aanschaf van apparatuur of instrumenten)
  • Onvoorzien tot maximaal 7%

Wat zijn de verdere voorwaarden?

  • Het project heeft een looptijd van minimaal 2 en maximaal 3 schooljaren, waarbij er in minstens 2 schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.
  • De subsdieaanvraag bestaat uit een projectplan, een projectbegroting en een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling.
  • Kennisdeling van de activiteiten is verplicht.

Hoe verder?

Heeft of start u een project op het gebied van cultuureducatie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.