Nieuws

Subsidie doorstroomprogramma PO-VO

20 maart 2018

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor projecten die dienen als stimulans om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het bevorderen van een soepele doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten (met hoger opgeleide ouders) vallen onder de doelgroep.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door het bestuur van een school uit het Primair Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.

Wanneer kan de aanvraag worden ingediend?

Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
• 2018: 1 maart t/m 31 mei
• 2019: 1 maart t/m 31 mei
• 2020: 1 maart t/m 31 mei

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten waardoor een soepele overgang tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor leerlingen met minder kansen, maar wel op een hoger niveau kunnen presteren vergroot word. Activiteiten moeten zich richten op het versterken van de cognitieve vaardigheden, het versterken van de metacognitieve vaardigheden en op het inzetten op de omgevingsfactoren en de thuissituatie van de leerlingen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen direct aan het project gerelateerde kosten komen in aanmerking voor subsidie. Projectkosten zijn bijvoorbeeld:
• Programmamanagement (organisatorisch personeel)
• Personeelskosten voor uitvoering van de projectactiviteiten
• Inhuur van externe specialisten
• Kosten lesmateriaal

Wat zijn de verdere voorwaarden?

• Bij de vormgeving van het programma zijn ten minste één basisschool en één middelbare school betrokken.
• Het project start uiterlijk in januari van het laatste jaar in het basisonderwijs en loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
• Ten minste 100 klokuren worden aan de leerling besteed verdeeld over het laatste half jaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het Voortgezet onderwijs.
• De subsdieaanvraag bestaat uit een projectplan, een projectbegroting en een samenwerkingsovereenkomst met de projectpartners.
• Deelname aan een monitor en evaluatie van de subsidieregeling is verplicht.

Hoe verder?

Heeft u al een project lopen of bent u van plan een project op het gebied van doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs te starten? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.