Nieuws

Subsidie voor Herintreders in het Primair Onderwijs

22 augustus 2019

De urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwijs is onverminderd van belang. Daarom is de regeling Tegemoetkoming herintreders voor het primair onderwijs met 2 jaar verlengd.

Samenvatting

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Voorwaarden

Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het primair onderwijs is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De herintreder is minstens twaalf maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder is benoemd / aangesteld tussen 1 augustus 2017 en 1 november 2020.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag maar een keer subsidie worden aangevraagd.

Subsidiebedrag

Per herintreder kan het bevoegd gezag € 2.500 aanvragen. Er kan tot en met 1 november 2020 subsidie worden aangevraagd bij DUS-I. In kalenderjaar 2019 is een bedrag van € 300.000 en in 2020 een bedrag van € 250.000 beschikbaar. Aanvragen die worden ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt worden afgewezen.