Nieuws

Subsidie voor Sociale Innovatie

24 juli 2019

Overijsselse en Gelderse ondernemingen, onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de organisatie.

Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in bedrijven is georganiseerd. De arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de arbeid moeten voordeel hebben van de vernieuwing. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden. Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen. De activiteiten dragen dan ook bij aan het verbeteren van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden van medewerkers.

Overijsselse ondernemingen met minimaal 8 medewerkers kunnen een subsidie van € 10.000,- aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen ondernemingen. De totale kosten dienen meer dan € 10.000,- te bedragen en een aanvraag moet uiterlijk 16 september 2019 voor 17.00 uur ingediend worden. Activiteiten mogen geen normale HRM activiteiten van het bedrijf zijn en moeten uiterlijk 31 december 2020 worden uitgevoerd. Er is totaal € 70.000 subsidie beschikbaar in Overijssel.

In Gelderland is de subsidie beschikbaar voor ondernemingen, gemeenten en onderwijsinstellingen. De subsidie voor ondernemingen en gemeenten bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor onderwijsinstellingen bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000. Er is totaal € 1.300.000 subsidie beschikbaar in Gelderland. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus t/m 31 december 2019 en worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aavas kan u ondersteunen bij het opstellen van een gedegen projectaanvraag die alle benodigde informatie bevat en in contact brengen met partijen die u kunnen begeleiden met uitvoering van de activiteiten. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze dienstverlening.