Nieuws

Subsidieregeling Cultuureducatie in het VMBO, PRO en VSO

19 augustus 2019

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar gesteld voor uitvoering van projecten gericht op cultuureducatie in het VMBO, PRO en VSO! Scholen worden ondersteund om in samenwerking met een culturele instelling de cultuureducatie te verankeren in het lesprogramma van de school. Het doel is om meer scholen en leerlingen te bereiken om talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken.

  • Het aanvraagtijdvak is opengesteld van 1 januari 2019 t/m 1 november 2019.
  • Het subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 2.800.000 met een maximum van 50.000 per project.
  • Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Voor meer informatie klik hier.