Cultuureducatie PRO, VSO en VMBO

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert scholen om in samenwerking met een culturele instelling de cultuureducatie te verankeren in het lesprogramma van de school.

Doel van de regeling

Het fonds voor cultuurparticipatie wil meer scholen en leerlingen bereiken om in samenwerking met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken. Het fonds ondersteund projecten waarmee de school cultuureducatie wil verankeren in het curriculum. Deze regeling is specifiek bedoeld voor de leerlingen in het Praktijkonderwijs, VSO en VMBO.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door het bestuur van een school voor Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs of VMBO.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget voor 2020 bedraagt € 2,2 miljoen.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak is opengesteld van 6 januari 2020 t/m 30 oktober 2020. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Cultuureducatie zijn:

  • Subsidie kan aangevraagd worden voor het (door) ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van een project in samenwerking met een culturele instelling, waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd
  • Het project heeft een looptijd van minimaal 2 en maximaal 3 schooljaren
  • De subsidiabele projectkosten zijn personeelskosten, huurkosten, materiële kosten (maximaal 10%) en onvoorzien (maximaal 7%)

De meerwaarde van Aavas

  • Aavas kan voor u de gehele administratie van het subsidietraject verzorgen (van aanvraag tot eindbeschikking)
  • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker

Uitvoering en controle

Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.