Duurzame Inzetbaarheid voor Bedrijven

Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een adviseur die hen begeleiding biedt in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om mensen zo lang mogelijk productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Projecten in het kader van Duurzame Inzetbaarheid richten zich onder andere op het bevorderen van de vitaliteit, de persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of flexibele werkvormen.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven en instellingen. Per KVK nummer kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 45 miljoen. Dit bedrag wordt in drie aanvraagtijdvakken verleend.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 6.000 en maximaal € 12.500 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

Het subsidieplafond per aanvraagtijdvak bedraagt € 15 miljoen. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is worden projecten beschikt op basis van een loting door een notaris. De aanvraagtijdvakken zijn:

 • Tijdvak 1: 25 juni 2018 t/m 29 juni 2018
 • Tijdvak 2: 12 november 2018 t/m 16 november 2018
 • Tijdvak 3: 8 april 2019 t/m 12 april 2019

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Bedrijven zijn:

 • Een project duurt maximaal 12 maanden
 • Alleen de directe kosten van de adviseur zijn subsidiabel
 • Het project moet zich richten op één van de vier volgende thema’s:
  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas beschikt over Partners die voor u het HR beleid gericht op Duurzame Inzetbaarheid kunnen uitvoeren
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, Aavas zorgt ervoor dat uw subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet
 • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker
 • De vergoeding van Aavas bedraagt maximaal 10% van de subsidieopbrengst op basis van no-cure/no-pay

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering van Beleid SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.