Duurzame Inzetbaarheid voor Regio's en Sectoren

Regio’s en Sectoren kunnen subsidie aanvragen voor een breed sectoraal plan dat bijdraagt aan Duurzame Inzetbaarheid van werknemers in de betreffende regio of sector.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van de bewustwording, ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van maatregelen op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid van werkenden. Het project is gericht op:

  • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  • Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • Het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van werkenden

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door een O&O fonds, een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een gemeente. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 37,5 miljoen. Dit bedrag wordt twee aanvraagtijdvakken verleend.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 120.000 en maximaal € 1.000.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

De aanvraagtijdvakken zijn:

  • Tijdvak 1: 25 september 2017 t/m 13 oktober 2017
  • Tijdvak 2: 1 oktober 2018 t/m t/m 26 oktober 2018

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Regio’s en Sectoren zijn:

  • De activiteiten zijn gericht op ontwikkeling of uitvoering van activiteiten gerichte op duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen een regio of sector
  • De maximale looptijd van een project bedraagt 32 maanden

De meerwaarde van Aavas

  • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders en de subsidieverstrekker
  • Aavas weet waar de (strenge) projectadministratie aan moet voldoen en heeft tools beschikbaar voor het eenvoudig en efficiënt uitvoeren van de projectadministratie
  • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering van Beleid SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.