Doorstroomprogramma PO-VO

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders minder goed te presteren in het VO. Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om deze leerlingen te ondersteunen bij hun overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Doel van de regeling

De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling en verbetering van doorstroomprogramma’s voor leerlingen die dit nodig hebben bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten (met hoger opgeleide ouders). Door deelname aan het doorstroomprogramma vergroot deze groep haar kennis en vaardigheden.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een betrokken school in het primair of voortgezet onderwijs.

Subsidiebudget

De hoogte van het subsidiebudget voor 2020 is vastgesteld op € 8.934.000. Per aanvraag is voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar tot een maximumbedrag van € 124.000 (€ 1.000 per deelnemer).

Aanvraagtijdvak

Het is nog mogelijk om tussen 1 maart en 31 mei 2020 de subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

Een aantal voorwaarden zijn van belang bij de aanvraag:

 • Bij de vormgeving van het programma zijn ten minste één basisschool en één middelbare school betrokken
 • Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen
 • Ten minste 100 klokuren worden aan de leerling besteed verdeeld over het laatste half jaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het VO
 • Onderbouwing van prognose van het aantal deelnemers en omschrijving van hoe deze zijn geselecteerd

Scholen zijn vrij in het bepalen van de inhoud maar men moet wel inzetten op de volgende zaken:

 • Kennis en vaardigheden die binnen de overgang naar de middelbare school van belang zijn.
 • Randvoorwaarden die nodig zijn om in het VO tot leren te komen.
 • Verbeteren van de ouderbetrokkenheid

Om dit te realiseren moet worden ingezet op 3 verschillende inhoudelijke lijnen:

 • Cognitieve lijn: zet in op het versterken van cognitieve vaardigheden zoals rekenen.
 • Lijn voor het versterken van taal- en leesvaardigheden
 • Metacognitieve lijn: zet in op het versterken van vaardigheden zoals zelfvertrouwen, werkhouding, motivatie, planning en samenwerken
 • Lijn gericht op omgevingsfactoren en thuissituatie: focus op een geschikte plek voor leerlingen om huiswerk te maken en vergroten van de ondersteuning die een leerling van huis uit ervaart

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas heeft al meerdere scholen begeleid bij het schrijven van een succesvolle aanvraag en weet exact waar op gelet wordt tijdens de beoordeling door de jury
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, Aavas zorgt ervoor dat uw subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet
 • Aavas draagt zorg voor de juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker
 • De vergoeding van Aavas bedraagt maximaal 10% van de subsidieopbrengst op basis van no-cure / no-pay

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.