Europees sociaal fonds

Gemeenten, pro/vso scholen en arbeidsmarktregio’s kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de programmaperiode 2014-2020 wordt in totaal € 420 miljoen beschikbaar gesteld aan projecten die zich richten op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de regeling

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de aanvrager maakt voor de begeleiding, opleiding en training van de deelnemers. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
 • Jongeren t/m 27 jaar
 • 50-plussers met een uitkering
 • Personen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben
 • Niet-uitkeringsontvangers
 • Arbeidsbelemmerden
 • Vluchtelingen (statushouders)

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door de volgende organisaties:

 • De 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s (Gemeenten)
 • Praktijkscholen en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (PRO/VSO)

Aanvraagtijdvak en beschikbaar budget

Per categorie wordt een aanvraagtijdvak opengesteld, de meest recente aanvraagtijdvakken zijn:

Gemeenten

Het aanvraagtijdvak 2017 is geopend van 16 mei 2016 t/m 31 januari 2017. Het beschikbare budget voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 116 miljoen. Per arbeidsmarktregio is vooraf een vastgesteld budget bepaald, deze budgetten vindt u hier. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden.

Bekijk de informatiefolder voor Gemeenten.

PRO/VSO scholen

Het aanvraagtijdvak voor het schooljaar 2017-2018 is geopend van 15 mei 2017 t/m 15 september 2017. Het beschikbare budget voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 25 miljoen. Per arbeidsmarktregio is vooraf een vastgesteld budget bepaald, deze budgetten vindt u hier. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.

Bekijk de informatiefolder voor PRO/VSO scholen.

Wat kan Aavas subsidieadvies voor u betekenen?

 • De gehele administratie van het subsidietraject (van aanvraag tot eindbeschikking) verzorgen
 • Het adviseren en begeleiden van de (centrum) gemeente(n) in de arbeidsmarktregio
 • De begeleiding bij aanbestedingsprocedures
 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met de centrumgemeente en overige participerende partijen
 • Het opstellen van managementrapportages
 • Het opstellen van voortgangs- en realisatieoverzichten
 • Het begeleiden bij de uitvoering van de vereenvoudigde caseload systematiek (VCV-methode), waardoor u aanzienlijk minder administratie hoeft bij te houden
 • Aavas vertaalt de lesroosters van scholen naar een ESF proof addendum, waarbij wij het optimale rendement halen uit de subsidiabele activiteiten
 • Het begeleiden van de (eind)controle door het Agentschap SZW

Waarom kiest u voor Aavas?

 • Aavas begeleidt meer dan 130 scholen en verschillende gemeenten uit de 35 arbeidsmarktregio’s. We hebben dus meer dan genoeg ervaring en expertise met de doelgroepen en met de verschillende aspecten van het Europees Sociaal Fonds.
 • Alle door Aavas verzorgde subsidieprojecten uit het aanvraagtijdvak 2014-2016 hebben een realisatie van meer dan 100% (na controle).

Uitvoering en controle

Het Agentschap SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele subsidieregeling vindt u hier.