Leraren Ontwikkel Fonds

Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) stelt subsidie beschikbaar met als doel om leraren die werkzaam zijn in het PO, SO, VO en het MBO mogelijkheden te geven om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.

Doel van de regeling

Het Ministerie wil de positie van de leraar versterkten, zodat zij op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm kunnen geven aan hun werk. LOF geeft leraren de kans om zelf het onderwijs te maken. De doelgroep van de subsidie zijn ambitieuze leraren uit het PO, SO, VO en het MBO. Voorwaarden hierbij zijn dat de leraar minimaal 8 uur per week werkzaam is in het primaire proces (dus zelf voor de klas staat) en voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot lesgeven.

Aanvragers

Leraren die werkzaam zijn op een school en die aan onderwijsinnovatie willen werken kunnen de LOF subsidie aanvragen. Een aanvraag wordt altijd gedaan namens de school waar men werkzaam is. LOF is een netwerk van, voor en door leraren en biedt subsidie en begeleiding aan initiatieven voor de:

 • Professionalisering van leraren
 • Ontwikkeling van het onderwijs
 • Versterking van de beroepsgroep leraren (krachtig leraarschap)

Subsidiebudget

Nadat de aanvraag door de jury (bestaande uit leraren) is beoordeeld en goedgekeurd én de subsidieverstrekker DUS-i het budget toewijst krijgt de leraar een jaar lang financiële ondersteuning van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000. Hiermee kan de school o.a. vervanging regelen om de leraar onder schooltijd aan het initiatief te kunnen laten werken. Naast deze financiële ondersteuning ontvangt de aanvrager ook ondersteuning in de vorm van:

 • LOF Labs: verplichte leerbijeenkomsten waar deelnemers samenkomen en van elkaar leren
 • Coaching in kleine groepen door een ervaren coach
 • Podium om het initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld het lerarencongres
 • Netwerk van gelijkgestemde collega’s

Voorwaarden

Vanaf april 2020 is het mogelijk om de LOF subsidie aan te vragen. Een aanvraag wordt ingediend via een online aanvraagformulier. Belangrijke zaken omtrent het aanvragen van de subsidie zijn:

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Projecten die zijn goedgekeurd, maar niet toegelaten worden omdat het budget is overschreden, worden de volgende ronde als eerste meegenomen
 • Er is een jury de de aanvragen beoordeeld en goed- of afkeurt
 • 5 a 6 weken na afloop van het aanvraagtijdvak volgt de jurybeoordeling

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die in aanmerking komen voor de LOF subsidie zijn:

 • Vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
 • Versterken van de professionalisering van leraren
 • Versterken van de beroepsgroep

Subsidiabele kosten

In principe zijn alle op de activiteiten terug te voeren kosten subsidiabel. Kanttekening hierbij is dat maximaal 10% van de subsidie mag worden besteed aan inhuur van derden en maximaal 20% van de subsidie mag worden besteed aan materialen.

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas heeft meerdere partijen succesvol ondersteund bij het schrijven van de projectaanvraag
 • Aavas toetst uw plan of initiatief op haalbaarheid en ondersteund u bij het schrijven hiervan
 • Aavas dient de volledige subsidieaanvraag in bij de subsidieverstrekker