Praktijkleren - Aanvraagperiode nu geopend

Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Via de applicatie 123praktijkleren.nl kunt u de subsidie eenvoudig in 3 stappen aanvragen.

Doel van de regeling

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten die het bedrijf maakt tijdens de stage, hiermee wil de overheid bedrijven stimuleren om stageplaatsen aan te bieden. De doelgroep bestaat uit leerlingen van onderstaande onderwijssoorten:

 • MBO BBL (beroepsbegeleidende leerweg)
 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 • Entreeopleiding VMBO
 • Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Per opleidingsniveau zijn er verschillende voorwaarden, hierover leest u meer op de pagina ‘voorwaarden per opleidingsniveau’.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door alle bedrijven en instellingen (van eenmanszaak tot multinational) die een stageplek bieden aan een leerling uit de bovengenoemde onderwijssoorten. De aanvrager moet wel een erkend leerbedrijf zijn, indien een bedrijf deze erkenning niet heeft kan deze eenvoudig worden aangevraagd via de SBB (s-bb.nl/bedrijven/erkenning).

Aanvraagtijdvak

De subsidie kan per schooljaar achteraf worden aangevraagd vanaf juni t/m september. Voor het schooljaar 2017-2018 kan de subsidie vanaf 15 juni 2018 worden aangevraagd. Het is echter wel van belang dat de verplichte administratie tijdig wordt bijgehouden, hiervoor kunt u gebruikmaken van de applicatie 123praktijkleren.nl. Na uw registratie nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Beschikbaar budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 200 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de verschillende opleidingsniveaus wordt jaarlijks vastgesteld. De verdeling voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

 • PRO/VSO onderwijs, Entree en VMBO € 1,4 miljoen
 • MBO (BBL) onderwijs € 188,9 miljoen

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

 • een stage van 10 weken is € 675 subsidie
 • een stage van 20 weken is € 1.350 subsidie

Daarnaast geldt dat het OCW het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in de betreffende categorie.

Hoe werkt het?

Via het online aanvraagformulier van Aavas 123praktijkleren.nl kan een werkgever de subsidie Praktijkleren makkelijk zelf in 3 stappen aanvragen.

Wat doet de werkgever?

 1. aanmelden van de stage via de website 123praktijkleren.nl d.m.v. het uploaden van de getekende stageovereenkomst
 2. aan het einde van de stageperiode wordt de aanwezigheid van de stagiair digitaal ingevuld en wordt de stagebeoordeling aan het dossier toegevoegd.
 3. de subsidie wordt door het RVO rechtstreeks aan het bedrijf overgemaakt

Wat doet Aavas?

 • Aavas controleert of de registratie volledig is en of de documenten correct zijn opgenomen in het dossier
 • de subsidieaanvraag wordt aan het einde van het schooljaar door Aavas digitaal ingediend bij het RVO
 • Via de applicatie 123praktijkleren.nl voldoet u op eenvoudige wijze aan alle voorwaarden en heeft u inzicht in de voortgang en realisatie
 • Aavas treedt op als intermediair tussen uw bedrijf en het RVO
 • Aavas draagt zorgt voor de verplichte bewaartermijn, alle documenten moeten tot 5 jaar na het betreffende schooljaar bewaard blijven

Wat zijn de kosten voor ondersteuning?

Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van no-cure/no-pay. Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt de werkgever heelemaal niets. Er zijn geen kleine lettertjes van toepassing.

Uitvoering en controle

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele regelgeving vindt u hier.