Subsidieregeling Praktijkleren

Bedrijven die een stageplaats aanbieden aan scholieren kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Via de applicatie 123praktijkleren.nl kunt u de subsidie eenvoudig in 3 stappen aanvragen.

Doel van de regeling

De Subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten die het bedrijf maakt tijdens de stage, hiermee wil de overheid bedrijven stimuleren om stageplaatsen aan te bieden. De doelgroep bestaat uit leerlingen van onderstaande onderwijssoorten:

 • Praktijkonderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar met uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs)
 • VMBO Entree onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • MBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg)
 • VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg, 3e of 4e leerjaar)
 • HBO technische opleidingen
 • Promovendi en Technisch ontwerpers in opleiding

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door alle bedrijven en instellingen (van eenmanszaak tot multinational) die een stageplek bieden aan een leerling uit de bovengenoemde onderwijssoorten. De verdere voorwaarden zijn:

 • Er moest sprake zijn van een stage van minimaal 2 dagen per week en maximaal 4 dagen per week
 • De aanvrager moet geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf, indien een bedrijf deze erkenning niet heeft kan deze eenvoudig worden aangevraagd via de SBB

Subsidiebudget

Schooljaar 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 is het subsidiebudget vastgesteld op € 196,5 miljoen. De verdeling van het budget over de verschillende opleidingsniveau’s is als volgt:

 • PRO/VSO onderwijs, Entree en VMBO € 1,4 miljoen
 • MBO € 188,9 miljoen
 • HBO € 3,4 miljoen
 • Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen

Het subsidiebedrag voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend. Daarnaast geldt dat het OCW het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in de betreffende categorie.

Schooljaar 2017-2018
De indieningsperiode voor het schooljaar 2017-2018 is vanaf 18 september 2018 gesloten. Op dit moment worden alle ingediende aanvragen door het RVO beoordeeld. Uiterlijk in december 2018 wordt de subsidie uitgekeerd aan de werkgevers.

Aanvraagtijdvak

De subsidie kan per schooljaar achteraf vanaf de maand juni worden aangevraagd. Voor het schooljaar 2018-2019 is het aanvraagtijdvak geopend van 15 juni 2019 tot en met 15 september 2019.

Het is echter wel van belang dat de verplichte administratie tijdig wordt bijgehouden, hiervoor kunt u gebruikmaken van de applicatie 123praktijkleren.nl.

Hoe werkt het?

Via het online aanvraagformulier van 123praktijkleren.nl kan een werkgever de subsidie Praktijkleren makkelijk zelf in 3 stappen aanvragen.

 1. Aanmelden van de stage via de website 123praktijkleren.nl d.m.v. het uploaden van de getekende stageovereenkomst
 2. Aan het einde van de stageperiode wordt de aanwezigheid van de stagiair digitaal ingevuld en wordt de stagebeoordeling aan het dossier toegevoegd
 3. De subsidie wordt door het RVO rechtstreeks aan het bedrijf overgemaakt

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas controleert of uw aanvraag volledig is en of de documenten correct zijn opgenomen in het dossier
 • De subsidieaanvraag wordt tijdig door Aavas digitaal ingediend bij het RVO
 • Via de applicatie 123praktijkleren.nl voldoet u op eenvoudige wijze aan alle voorwaarden en heeft u inzicht in de voortgang en realisatie
 • Aavas draagt zorgt voor de verplichte bewaartermijn, alle documenten moeten tot 5 jaar na het betreffende schooljaar bewaard blijven
 • Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van no-cure/no-pay. Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt de werkgever helemaal niets. Er zijn geen kleine lettertjes van toepassing.
 • Indien u zelf de subsidie aanvraagt bij het RVO moet u beschikken over een zogenaamde E-herkenning, dit is niet nodig indien Aavas voor u de aanvraag verzorgd. De kosten voor een E-herkenning zijn veelal hoger dan het tarief dat Aavas hanteert

Uitvoering en controle

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele regelgeving vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.