Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om stageplaatsen, praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Via de applicatie 123praktijkleren.nl kunt u de subsidie eenvoudig in 3 stappen aanvragen en verantwoorden.

Doel van de regeling

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De doelgroep bestaat uit leerlingen van onderstaande onderwijssoorten:

 • PRO / VSO onderwijs (vanaf schooljaar 2017-2018)
 • Entree onderwijs (vanaf schooljaar 2017-2018)
 • VMBO onderwijs
 • MBO (BBL) onderwijs
 • HBO onderwijs
 • Promovendi en Toio’s

Per opleidingsniveau zijn er verschillende voorwaarden, hierover leest u meer op de pagina ‘voorwaarden per opleidingsniveau’.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door alle bedrijven en instellingen (van eenmanszaak tot multinational) die een stageplek bieden aan een leerling uit de bovengenoemde onderwijssoorten.

Aanvraagtijdvak

De subsidie kan per schooljaar achteraf worden aangevraagd vanaf juni t/m september. Voor het schooljaar 2017-2018 kan de subsidie vanaf juni 2018 worden aangevraagd. Het is echter wel van belang dat de verplichte administratie tijdig wordt bijgehouden, hiervoor kunt u gebruikmaken van de applicatie 123praktijkleren.nl. Na uw registratie nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Beschikbaar budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 200 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de verschillende opleidingsniveaus wordt jaarlijks vastgesteld. De verdeling voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

 • PRO/VSO onderwijs, Entree en VMBO € 1,4 miljoen
 • MBO (BBL) onderwijs € 188,9 miljoen
 • HBO onderwijs € 3,4 miljoen
 • Promovendi en Toio’s € 2,8 miljoen

Subsidiebedrag per deelnemer

Per stage- of praktijkleerplaats kan er maximaal €2.700 subsidie per schooljaar worden aangevraagd. Indien de stage- of praktijkleerplaats minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend. Daarnaast geldt dat het OCW het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in de betreffende categorie.

Wat kan Aavas voor u betekenen?

 • Via de applicatie 123praktijkleren.nl voldoet u op eenvoudige wijze aan alle voorwaarden en heeft u inzicht in de voortgang en realisatie
 • Aavas treedt op als intermediair tussen uw bedrijf en het RVO, alle gegevens en documenten worden door ons gecontroleerd en de subsidieaanvraag wordt door ons ingediend
 • De aanvraagtool beschikt over een standaard stage- en praktijkleerovereenkomst, een digitale aanwezigheidsregistratie en verplichtte archivering (5 jaar)
 • Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie, facturatie vindt achteraf plaats op basis van no-cure/no-pay

Uitvoering en controle

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele regelgeving vindt u hier.