Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Er is subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking op het gebied van actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de regeling

De regeling bestaat uit twee onderdelen, Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking.
Het doel van het onderdeel Sociale Innovatie is om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën voor producten, diensten en processen te stimuleren.
Het doel van het onderdeel Transnationale Samenwerking is om kennisdeling te stimuleren op basis van praktijkervaringen bij de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen onder meer zijn Gemeenten, Scholen, Samenwerkingsverbanden etc. De subsidieaanvraag moet altijd via de centrumgemeente van de betreffende arbeidsmarktregio worden ingediend.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 7 miljoen.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 190.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak is geopend van 1 juni 2015 t/m 31 december 2019. Indien het subsidiebudget eerder is uitgeput wordt het aanvraagtijdvak eerder gesloten.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking zijn:

  • Er is sprake van methodiek- en/of instrument ontwikkeling en/of kennisdeling tussen minimaal twee EU landen
  • Het project is gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Een project duurt maximaal 24 maanden

De meerwaarde van Aavas

  • Aavas werkt uw project uit in een subsidieaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden
  • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders, de centrumgemeente en de subsidieverstrekker
  • Aavas weet waar de (strenge) projectadministratie aan moet voldoen en heeft tools beschikbaar voor het eenvoudig en efficiënt uitvoeren van de projectadministratie

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering van Beleid SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.