Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

In de ESF periode 2014-2020 wordt onder meer subsidie beschikbaar gesteld aan projecten die gericht zijn op Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) op het gebied van actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

Via de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio kan subsidie aangevraagd worden voor methodiek- of instrumentenontwikkeling en kennisdeling.

Aanvraagtijdvak en beschikbaar budget

Er is een bedrag van € 5,3 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 190.000 bedraagt.

Het aanvraagtijdvak is geopend van 1 juni 2015 t/m 31 december 2019. Indien het subsidiebudget eerder is uitgeput wordt het aanvraagtijdvak eerder gesloten.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking zijn:

  • Er is sprake van methodiek- en/of instrument ontwikkeling en/of kennismaking tussen minimaal twee EU landen
  • Het project is gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Een project duurt maximaal 24 maanden
  • De aanvraag bevat een concrete omschrijving van de wijze waarop de resultaten tijdens of na afronding van het project worden verspreid
  • Indien sprake is van Transnationale Samenwerking wordt een partnerschapsovereenkomst tussen minimaal twee EU landen meegestuurd bij de aanvraag

Uitvoering en controle

Het Agentschap SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele regelgeving vindt u hier