Sterk Techniek Onderwijs in het VMBO

VMBO scholen krijgen in de periode 2020-2023 gemiddeld € 100 miljoen per jaar aan subsidie voor de versterking van het techniekonderwijs.

Subsidieaanvraag

In maart 2019 hebben de vmbo scholen (in regioverband) een hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. Voor het aanvragen van de subsidie moest een specifieke begroting worden opgesteld. Veel techniekregio’s vonden het lastig om een goede begroting op te stellen. Aavas heeft voor de techniekregio’s Twente, Deventer e.o, Regio Zwolle, N-O Overijssel & Z-O Drenthe en Caribisch Nederland een handige begrotingsapplicatie opgesteld. Hiermee hebben de scholen zelf op een makkelijke manier de begroting kunnen opstellen.

Projectmanagement

Momenteel is Aavas bezig om in opdracht van meerdere techniekregio’s de (financiële) projectorganisatie op te zetten. Aavas richt op een zo efficiënt mogelijke wijze de projectadministratie in en stelt voor de subsidieverantwoording vervolgens formats beschikbaar. Onze dienstverlening voor STO “2020-2023” bestaat uit:

Opstartfase (periode 1-4-2019 t/m 31-12-2019)

 • Beschrijving van de Administratieve Organisatie & Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)
 • Afstemming van de AO-IB met de accountant van de penvoerder
 • Opstellen overeenkomst penvoerder/overige participerende instellingen
 • Beschikbaar stellen van formats voor verantwoording
 • Verantwoordingsdocumenten op maat maken voor de regio

Uitvoeringsfase (2020-2023)

 • Aansturen van de verantwoording van de subsidie
 • Aansturen van de financiering (voorschotten/afrekening)
 • Monitoren project, helpdesk en begeleiden / verzorgen projectadministratie

Rapportages

 • Jaarlijks opstellen subsidierapportage met boekingsvoorstellen t.b.v. verantwoording project in jaarrekening
 • Afstemming houden met de accountant over de afrekenplicht op basis van G1 (aanvraagfase 2018 en 2019), danwel G2 (transitiefase 2020-2023)
 • Opstellen financiële voortgangsrapportages
 • Opstellen en indienen financiële einddeclaratie

Folder

In onze folder leest u meer over onze dienstverlening, deze kunt u hier downloaden.

Ondersteuning nodig?

Heeft u als techniekregio en/of vmbo school interesse in onze dienstverlening, dan willen we onze werkwijze graag aan u toelichten. Voor alle klanten leveren wij maatwerk. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met onze adviseurs.