Sterk Techniek Onderwijs in het VMBO

VMBO scholen krijgen in de periode 2020-2023 gemiddeld € 100 miljoen per jaar aan subsidie voor de versterking van het techniekonderwijs.

Subsidieaanvraag

In maart 2019 hebben de vmbo scholen (in regioverband) een hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. Voor het aanvragen van de subsidie moest een specifieke begroting worden opgesteld. Veel techniekregio’s vonden het lastig om een goede begroting op te stellen. Aavas heeft voor de techniekregio’s Twente, Deventer e.o, Regio Zwolle, N-O Overijssel & Z-O Drenthe en Caribisch Nederland een handige begrotingsapplicatie opgesteld. Hiermee hebben de scholen zelf op een makkelijke manier de begroting kunnen opstellen.

Stand van zaken regionale techniekplannen vmbo

Op 1 april hebben 78 regio’s hun regioplan ingediend. Onder die plannen waren er vijf afkomstig uit techniekarme regio’s. Op 1 juli hebben alle regio’s bericht ontvangen of hun plan goedgekeurd is of nog niet. De commissie heeft 45 projecten goedgekeurd, 29 projecten zijn nog niet goedgekeurd en 4 projecten hebben zich teruggetrokken. Deze 33 regio’s kunnen deelnemen aan de herkansing voor 1 oktober.

Aavas STO-App

Aavas heeft een applicatie ontwikkeld, waarmee alle gemaakte kosten eenvoudig kunnen worden verantwoord.

 • Alle medewerkers registreren de uren in de STO-App
 • Module voor digitale verantwoording van cofinanciering bedrijfsleven
 • Leidinggevenden accorderen maandelijks de registratie van de uren en cofinanciering digitaal
 • Geen papier rompslomp! Eenvoudig in gebruik
 • Geautomatiseerde herinneringsmails bij naderende deadlines of achterstallige verantwoording
 • Realtime inzage in de projectvoortgang
 • Dataopslag is veilig en op een Nederlandse server conform de AVG richtlijnen
 • Logboek ten behoeve van controles door subsidieverstrekker en accountants
 • Beschikbaar ala web-applicatie op computer, tablet en smartphone

Projectmanagement door Aavas middels de STO-App

Een techniekregio bestaat uit veel uitvoerende organisaties, (v)mbo instellingen en natuurlijk veel bedrijven die zorgdragen voor cofinanciering. Om met al deze partijen aan de strikte administratieve verantwoording te voldoen is geen eenvoudige opgave. Aavas richt op een zeer efficiënte wijze de projectadministratie in en maakt hierbij gebruik van de innovatieve STO-App voor de registratie en verantwoording van alle kosten. Onze dienstverlening bevat een totaalconcept en bestaat uit de volgende onderdelen:

Opstartfase (periode 01-04-2019 t/m 31-12-2019)

 • Beschrijving van de Administratieve Organisatie & Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)
 • Afstemming van de AO-IB met de accountant van de penvoerder
 • Opstellen overeenkomst penvoerder/overige participerende instellingen
 • Beschikbaar stellen van formats voor verantwoording
 • Inrichting en implementatie van de STO-App naar analogie van de aanvraag

Uitvoeringsfase (01-01-2020 t/m 31-12-2023)

 • Implementatie van de AO/IB, instructie medewerkers
 • Monitoren, helpdesk, critical-friend en begeleiding
 • Beheer STO-App
 • Kwartaalsgewijze voortgangsrapportages per uitvoerder/activiteit met risicoanalyse
 • Aansturen van de financiering
 • Jaarlijks opstellen van de subsidierapportage t.b.v. verantwoording in de jaarrekening conform artikel 1.12 subsidieregeling
 • Afstemming met de accountant op basis van model G2
 • Opstellen verantwoordingsrapportages voor de subsidieverstrekker
 • Opstellen einddeclaratie voor de subsidieverstrekker

Rapportages

 • Jaarlijks opstellen subsidierapportage met boekingsvoorstellen t.b.v. verantwoording project in jaarrekening
 • Afstemming houden met de accountant over de afrekenplicht op basis van G1 (aanvraagfase 2018 en 2019), danwel G2 (transitiefase 2020-2023)
 • Opstellen verplichte financiële voortgangsrapportages
 • Opstellen en indienen financiële einddeclaratie

Folder

In onze folder leest u meer over onze dienstverlening, deze kunt u hier downloaden.

Ondersteuning nodig?

Heeft u als techniekregio en/of vmbo school interesse in onze dienstverlening dan willen we onze werkwijze graag aan u toelichten. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een gedegen begroting behorend bij de projectaanvraag (indien het project nog niet goedgekeurd is) of ondersteuning bij het financieel projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase middels de Aavas STO-app. Voor al onze klanten leveren wij maatwerk. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met onze adviseurs.