Sterk Techniek Onderwijs in het VMBO

VMBO scholen krijgen in de periode 2020-2023 gemiddeld € 100 miljoen per jaar aan subsidie voor de versterking van het techniekonderwijs.

Subsidieaanvraag

In 2019 hebben 78 techniekregio’s een subsidieaanvraag ingediend. Van deze aanvragen zijn inmiddels 71 plannen goedgekeurd, 7 regio’s moeten een herziene aanvraag doen en ontvangen in 2020 nader bericht hierover.

Projectadministratie

Een techniekregio bestaat uit veel uitvoerende organisaties, (v)mbo instellingen en natuurlijk het bedrijfsleven voor de inbreng van cofinanciering. Om met al deze partijen aan de strikte administratieve verantwoording te voldoen is geen eenvoudige opgave. De projectadministratie moet voldoen aan de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs, alsmede de Handleiding Projectadministratie die in november 2019 is gepubliceerd. De verantwoording van het project kent twee aspecten:

 • Verantwoording aan de accountant van de penvoerder (jaarlijks achteraf in het jaarverslag)
 • Verantwoording aan de subsidieverstrekker DUS-i (d.m.v. twee voortgangsrapportages en een eindverslag)

Het is de taak van de techniekregio om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen een uniforme projectadministratie bijhouden. Hierbij is het belangrijk dat het proces goed bewaakt wordt om de financiële voortgang van het project te monitoren. De subsidie betreft namelijk een zogenaamde G2 subsidie, hetgeen betekent dat niet verantwoorde middelen door de subsidieverstrekker teruggevorderd worden.

STO Ondersteuningspakket van Aavas

Aavas subsidieadvies is gespecialiseerd in het inrichten van het financieel projectmanagement en de verantwoording van subsidieprojecten. Voor Sterk Techniek Onderwijs heeft Aavas een ondersteuningspakket ontwikkeld. Met het STO ondersteuningspakket van Aavas kunt u eenvoudig zelf de projectadministratie bijhouden. Indien gewenst kunnen wij ook het financiële projectmanagement voor onze rekening nemen. Onze dienstverlening wordt ingericht conform uw wensen. De voordelen van het ondersteuningspakket van Aavas zijn:

 • Alle partners binnen het project maken gebruik van dezelfde formats
 • Aavas richt voor u het ondersteuningspakket in naar de analogie van uw subsidieaanvraag. Alle activiteiten uit het plan worden met de begroting overgenomen in het pakket, waardoor inzicht in de financiële voortgang gewaarborgd wordt
 • Cofinanciering van bedrijfsleven wordt digitaal ondertekend
 • Staat geleverde inspanning wordt door uw bestuur digitaal ondertekend
 • Geen papieren rompslomp! Eenvoudig in gebruik

Onze dienstverlening voor STO projecten is volledig modulair ingericht, het Aavas ondersteuningspakket bestaat uit de volgende modules:

Samenwerkingsovereenkomst

Aavas heeft in samenwerking met een jurist een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken tussen de penvoerder en partners binnen de techniekregio worden vastgelegd. In deze overeenkomst worden afspraken over financiering & voorschotten, taken & verantwoordelijkheden en rechten & plichten van alle partijen vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst van Aavas is inmiddels in een flink aantal techniekregio’s geimplementeerd.

 

STO Ondersteuningspakket voor Partners

In het ondersteuningspakket voor Partners wordt de begroting van uw project per activiteit, per partner opgenomen. Alle partner scholen vullen periodiek de inzet van activiteiten in op de tabbladen:

 • Staat geleverde inspanning
 • Staat materiële kosten
 • Staat afschrijvingskosten

De gerealiseerde projectkosten worden direct opgenomen in het realisatieoverzicht van de partnerschool. Per kalenderjaar wordt automatisch de ‘inspanningsverklaring’ in een PDF bestand gegenereerd, welke door de directie geautoriseerd moet worden.

Aan de hand van het realisatieoverzicht kan het project eenvoudig worden opgenomen in de jaarrekening van de betreffende partner. Tevens dient dit als verantwoording van de projectkosten aan de penvoerder en daaropvolgend de subsidieverstrekker.

 

STO Ondersteuningspakket voor Cofinanciering

In het ondersteuningspakket voor Cofinanciering wordt de begrote cofinanciering van uw project per bedrijf wordt opgenomen. Alle partner scholen vullen periodiek de gerealiseerde cofinanciering in.

Per periode (bijvoorbeeld per kwartaal) wordt automatisch een PDF bestand gegenereerd, waarop per bedrijf de ingebrachte cofinanciering gespecificeerd vermeld staat. Dit document moet door het betreffende bedrijf worden getekend en dient als basis voor de verantwoording van de cofinanciering in uw STO rapportages aan de subsidieverstrekker.

 

Sterk Techniek Onderwijs in het VMBO 9Digitale autorisatie

Optioneel kunt u gebruik maken van de digitale autorisatie. Alle PDF bestanden die conform de Subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs getekend moeten worden (inspanningsverklaring en ingebrachte cofinanciering) worden digitaal per e-mail aangeboden aan de bevoegde ondertekenaar. De documenten kunnen vervolgens digitaal getekend worden. U ontvangt een getekend exemplaar per e-mail retour.

 • Geen papieren rompslomp! eenvoudig in gebruik
 • Makkelijk, voordelig & rechtsgeldig
 • Ontlasten van bedrijven die cofinanciering inbrengen in uw project

 

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Referenties

Niets zegt meer over de kwaliteit van de dienstverlening dan referenties. Enkele van onze referenties voor Sterk Techniek Onderwijs zijn:

 • SG Bonaire – techniekregio Caribisch Nederland
 • Etty Hillesum Lyceum – techniekregio Deventer-Twello
 • Vechtdal College – techniekregio Noord-Oost Overijssel & Zuid-Oost Drenthe
 • Greijdanus College – techniekregio Zwolle
 • Twents Carmel College – techniekregio Twente

Folder

Door op de afbeelding te klikken opent u de folder met meer informatie over de subsidie Sterk Techniek Onderwijs.