Sterk Techniek Onderwijs in het VMBO

VMBO scholen krijgen in de periode 2020-2023 gemiddeld € 100 miljoen per jaar aan subsidie voor de versterking van het techniekonderwijs.

Subsidieaanvraag

In maart 2019 hebben 78 techniekregio’s een subsidieaanvraag ingediend. Van deze aanvragen zijn inmiddels 45 plannen goedgekeurd, 33 regio’s moeten een herziene aanvraag doen en ontvangen eind december 2019 bericht hierop. Aavas heeft de onderstaande techniekregio’s geholpen bij het indien van de subsidieaanvraag:

 • Caribisch Nederland
 • Deventer e.o.
 • Dronten
 • Noord-Oost Overijssel & Zuid-Oost Drenthe
 • Regio Zwolle
 • Twente

De Aavas STO-App

Een techniekregio bestaat uit veel uitvoerende organisaties, (v)mbo instellingen en natuurlijk het bedrijfsleven voor de inbreng van cofinanciering. Om met al deze partijen aan de strikte administratieve verantwoording te voldoen is geen eenvoudige opgave. Om deze reden heeft Aavas de innovatieve STO-App ontwikkeld, waarmee alle gemaakte loonkosten en de cofinanciering eenvoudig (digitaal) kunnen worden verantwoord. De voordelen van de STO-App zijn:

 • Alle medewerkers registreren de uren in de STO-App
 • Module voor digitale verantwoording van cofinanciering bedrijfsleven
 • Leidinggevenden accorderen maandelijks de registratie van de uren en cofinanciering digitaal
 • Geen papieren rompslomp! Eenvoudig in gebruik
 • Geautomatiseerde herinneringsmails bij naderende deadlines of achterstallige verantwoording
 • Realtime inzage in de projectvoortgang
 • Logboek ten behoeve van controles door subsidieverstrekker en accountant
 • Beschikbaar als webversie en mobiele App voor de smartphone of tablet
 • Dataopslag is veilig en op een Nederlandse server conform de AVG richtlijnen

Modulaire dienstverlening

Onze dienstverlening voor STO projecten is volledig modulair ingericht. Indien u wilt nemen wij het gehele administratieve proces voor onze rekening. Indien u veel zelf wilt uitvoeren en alleen gebruik wilt maken van de STO-App kan dat natuurlijk ook! Onze dienstverlening bestaat uit de volgende modules:

 

Module STO-App

 • U maakt voor een vast bedrag per medewerker gebruik van de innovatieve STO-App.
 • Aavas richt voor u de STO-App in naar de analogie van uw subsidieaanvraag. Alle activiteiten uit het plan worden met een budget overgenomen in de App.
 • Alle projectmedewerkers worden toegevoegd en krijgen een eigen account om uren en kosten te registreren.
 • Aavas verzorgt voor uw medewerkers een presentatie over het gebruik van de STO-App. Hierover is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar.

Module STO-App beheer

 • Het up-to-date houden van de gegevens van de projectmedewerkers. Indien medewerkers met een vast lesrooster werken kunnen de uren al vooraf worden in geprogrammeerd, waarna de medewerker zelf alleen nog achteraf hoeft te accorderen.
 • De ingebrachte cofinanciering wordt per periode ingevoerd in de STO-App. Vervolgens kan deze digitaal door het betreffende bedrijf worden geautoriseerd.

 

 

Module inrichting Administratieve Organisatie

 • Aavas maakt voor u een omschrijving van het gehele administratieve proces en verplichtingen aan de administratie, de zogenaamde beschrijving van de Administratieve Organisatie & Interne Beheersmaatregelen (AO/IB).
 • Opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de penvoerder en deelnemende scholen.
 • Afstemming van de AO-IB met de accountant van de penvoerder.

Overige ondersteuning

 • Monitoren en controle op de gevoerde administratie
 • Helpdesk, critical-friend en begeleiding
 • Voortgangsrapportages per uitvoerder/activiteit met risicoanalyse
 • Opstellen verantwoordingsrapportages voor de subsidieverstrekker
 • Opstellen einddeclaratie voor de subsidieverstrekker
 • Jaarlijks opstellen van de subsidierapportage t.b.v. verantwoording in de jaarrekening (model G2 jaarverslaggeving) en ondersteuning bij accountantscontrole

Folder

In onze folder leest u meer over de STO-App en onze dienstverlening, deze kunt u hier downloaden.